Cartea vieţii mele ! Apocalipsa 20:12-15

Cartea aducerilor aminteDeşi nu va fi tipărită, fiecare dintre noi contribuie la scrierea unei cărţi personale.

Despre această carte scrie în Carte, în Sfânta Scriptură. Apostolului Ioan i s-a dat să vadă, frânturi dintr-un eveniment care încă nu a fost şi anume Judecata finală, (la care vor participa toţi cei care au trăit pe acest pământ, fie că vor, fie că nu vor … deoarece dincolo, omul nu mai poate decide nimic) :
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii.

Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea ; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.

Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc”. (Apocalipsa 20 : 12 – 15)


Dumnezeu ne spune clar că în Cer, există două feluri de cărţi. Cartea Vieţii (care este una singură) şi o carte a vieţii omului, (pe care fiecare pământean o are), în care sunt notate faptele lui ! Dar trebuie să ţinem cont, că prin faptă, sau înfăptuire se înţelege şi cuvântul rostit :

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit”. (Matei 12 : 36)

În dreptul fiecăruia dintre noi, Cineva notează în una dintre acele cărţi, tot ce vorbim şi înfăptuim, iar operaţia aceasta se face non stop. Diferenţa dintre oameni, constă în faptul că unii au numele trecut şi în Cartea Vieţii, iar alţii nu !


Prin proorocul Maleahi, Dumnezeu ne atrage atenţia asupra importanţei cuvintelor rostite. Fie că vorbim de rău, (a se vedea Maleahi 3 : 13 – 15), fie că vorbim de bine, totul se notează ! În Maleahi 3 : 16 scrie că :

Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul ; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat ; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui”.

Să reţinem că aici este vorba despre dialoguri private, între două persoane, fără ca altcineva să fie prezent fizic … şi totuşi Dumnezeu asistă şi la ele ! Iar vorbele rămân înregistrate, fără ca omul care le-a dat drumul din gură să mai aibă acces la documentul care rămâne scris în arhivele Cerului ! În Psalmul 50 : 19 – 21, Dumnezeu spune :

Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri. Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi !

Volumul vieţii tale poate fi foarte reuşit, sau poate fi un dezastru. Va fi un succes, dacă ÎL chemi în viaţa ta pe Domnul Isus, ca Stăpân al tău. Isus, prin Duhul Lui Cel Bun şi Sfânt, Îşi poate trăi şi prin tine, viaţa Lui, de care Dumnezeu se va bucura !

Dar volumul vieţii tale, poate fi o carte a egoismului, a unei vieţi, care a fost trăită, numai pentru tine şi în care ceilalţi, nu au contat aproape deloc, sau poate au apărut doar în notele de subsol, ale paginii zilei …

Ce să faci, dacă ce s-a scris până azi, în dreptul tău este numai păcat ? Cere-ţi iertare de la Dumnezeu, şi El te va ierta :

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”. (I Ioan 1 : 9)


Cuvântul nelegiuire se referă la acele înfăptuiri care vin ca urmare a iniţiativelor personale, cu care Dumnezeu nu este de acord.


Cumva, cu un burete nevăzut, se şterge tot răul înfăptuit, pentru care ne-am cerut iertare de la Dumnezeu. De aceea este bine să-I mărturisim tot ce-am făcut şi să ne cerem iertare pentru tot !

În zilele noastre, nu mai există cenzura, aşa că putem tipări tot ce credem de cuviinţă, la fel este însă şi în cartea faptelor vieţii noastre. Acolo totul se tipăreşte … aşa cum omul a spus !

Totul se scrie necenzurat, aşa cum a fost vorba spusă, sau fapta făcută. Oare cum arată astăzi şi acum, cartea în care în cer, este notată viaţa mea ?

(Sursa foto : www.pngimg.com)