Diferenţa dintre Maria şi Iuda Iscarioteanul (Ioan 12.3-8 şi Marcu 14.3-11)

Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei ; şi s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis :

„De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor ?” Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Isus a zis :

„Las-o în pace ; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna”. (Evanghelia după Ioan 12 : 3 – 8)


Pe când şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump ; şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau :

„Ce rost are risipa aceasta de mir ? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei şi să se dea săracilor.” Şi le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Isus le-a zis :

„Lăsaţi-o în pace ; de ce-i faceţi supărare ? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine ; 7 căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.

Ea a făcut ce a putut ; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare. Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor”. (Evanghelia după Marcu 14 : 3 – 11)

Nu vom discuta amănunte (ungerea capului sau a picioarelor) ci trei principii care se desprind din cele două întâmplări.


I. Diferenţa dintre Maria (femeia ce I-a făcut un cadou Domnului Isus) şi Iuda Iscarioteanul

1. Ea a făcut ce-a putut … el discuta de ce s-ar fi putut face … cu banii altuia. (Practician versus teoretician al binefacerii făcute Lui Isus).

2. Ea a făcut un gest frumos pentru Isus, pentru Iuda însă, Isus nu merita un astfel de cadou. (Admirator versus dispreţuitor al Domnului Isus)

3. Ea a acţionat cât a putut de bine, Iuda a reacţionat cât s-a putut de rău. (Maria a dat 300 de lei pentru Isus, Iuda L-a vândut cu 30 de arginţi,) …


II. Datul şi luatul

Maria de azi ar da 21.750 de lei (echivalentul a 300 de zile de muncă, la salariul minim pe economie de azi 8 februarie 2017) în timp ce Iuda de azi, L-ar vinde pe Isus pentru 727 de lei (la preţul de azi al argintului) !


III. Ce stări sufleteşti are :

  • cel ce dă ? Este fericit, are bucurie în suflet. Apostolul Pavel spunea :

În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis : „Este mai ferice să dai decât să primeşti”. (Faptele Apostolilor 20 : 35)

  • zgârcitul ? Marcu nu dă numele comentatorului, ci vorbeşte de unii dintre ucenici, dar Ioan care a fost martor ocular scrie clar că de fapt numai Iuda a condamnat-o pe Maria.

Ce are în suflet un astfel de Iuda (care se ştie că este un ucenic al Domnului Isus) ? „ … le-a fost necaz … le era foarte necaz … de ce-i faceţi supărare ?”. (Evanghelia după Marcu 14 : 4 – 6)

Eu cu cine mă asemăn ? Cu Maria sau cu Iuda ?