Ca un râu … în mâna Domnului sau Domnul, râul şi direcţionarea (I) [Proverbe 21.1]

În natură există o geografie clară a râurilor şi totuşi cursul lor poate fi schimbat într-un mod natural prin secetă sau prin inundaţie !

În Proverbe 21 : 1 scrie că : „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea”.

În acest proverb, Solomon recunoaşte faptul că şi împăratul (aceasta fiind meseria lui Solomon) are un Stăpân, care este numit Domnul.


Vom observa trei lucruri : cine este Domnul, la ce se referă cuvântul râu, precum şi felul în care se face direcţionarea (îndreptarea) apei într-o / dintr-o anumită direcţie.


I. Isus : Domnul Domnilor şi Împăratul împăraţilor

Apostolul Pavel scria în 1 Timotei 6 : 15 :

„ … care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor … ”. În Apocalipsa 17 : 14 este scris că :

Ei se vor război cu Mielul ; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui”.

Şi în Apocalipsa 19 : 16 scrie despre Domnul Isus :  „Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta : „.Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”.

Din aceste versete reiese clar că Domnul este un termen folosit pentru a-L descrie pe Domnul Isus.

[Va continua]                                                                                                                          Fluviul Amazon. Sursa foto : http://rio.wikia.com


STUDII ASEMĂNĂTOARE :