Gânduri XXIII [Matei 6.13, 2 Corinteni 8.11, Apocalipsa 3.8, Coloseni 3.1-3]

 • Ganduri XXIII,1Ne grăbim trupurile, dar nu şi voinţa. Apostolul Pavel scrie despre : „ … graba voinţei.” (II Corinteni 8 : 11). Ştim să alergăm atunci când ne grăbim să ajungem undeva la timp, (când am plecat prea târziu), dar nu ştim să ne grăbim şi voinţa întârziată în neascultarea de voia lui Dumnezeu !

 • Calitatea învăţăturilor este dată de calitatea învăţătorilor !

 • Suntem ca plantele, tânjind după Cer … ne adâncim tot mai mult în pământ !

 • N-am dat nici un cuvânt din gură !”, mi-a spus odată un băieţel de cinci ani !

 • A te gândi la lucrurile de sus, nu înseamnă să fii cu capul în nori … ci înseamnă să fii cu capul în Cer. Aşa este viaţa spirituală, trăită pe pământ ! Viaţa lui Isus … trăită printr-un om !

 • Mire nu este doar cel ce se miră !

 • Fie ca în fiecare zi, să primim ceva nou de sus, din Cer” ! Poate fi o rugăciune pentru o hrană bogată.

 • Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” (Coloseni 3 : 1 – 3). Aceste versete pot fi rezumate prin : Înalţă-te nu te împământeni ! Nu adâncire în pământ, ci înălţare spre Cer. Dumnezeu a făcut şi vulturul şi cârtiţa, omul poate decide, cine să-i fie modelul de viaţă !

 • Câtă putere trebuie pentru a planta o sămânţă de cedru, sau de platan ? Oricine poate contribui la lucrările mari ale lui Dumnezeu, dacă face puţinul repartizat. „ … ai puţină putere … ” se spune în Apocalipsa 3 : 8. Dar a Cui este puterea ? A Lui Dumnezeu ! „Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu : pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor ! Amin.” (I Petru 4 : 11). EL dă şi multul şi puţinul. De puţină putere avea nevoie, având astfel multă dependenţă de Dumnezeu. Ieremia spunea : „Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic ; de aceea, prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui”. (cap. 20 : 11).

 • Nu oricine stă afară în ger … este înger !

 • Un „0” (zero) ajuns într-o funcţie de conducere va deveni 1 (unu) ? Nu ! Dar va fi un zero privit cu respect !

 • Unele oi când se enervează îşi arată colţii, fiindcă nu au fost la dentist pentru a-şi mântui şi gura ! Transformarea lupilor este de la exterior spre interior … prin operaţii estetice, nu de la interior spre exterior, printr-o renaştere ! În Geneza este descrisă şi o astfel de prefacere, a lui Iacov ! (A se vedea Geneza 27 : 15 – 24).

 • Gunoierii celui rău, sunt plătiţi pentru a produce şi a răspândi cât mai mult gunoi. Ei nu-l adună pentru a-l stoca undeva, ci de undeva îl iau şi îl aruncă peste tot, pentru a-i murdări pe cât mai mulţi ! Sunt inversul gunoierilor actuali. Mulţi dintre cei care sunt numiţi v.i.p.-uri, sunt exact aşa ceva : producători de gunoaie spirituale, care doar poartă denumirea de filme, reviste etc.

 • Uneori ÎL rugăm pe Dumnezeu : „Şi nu ne duce pe noi în ispită ! ” … şi totuşi ajungem acolo. Nu ne ascultă ? Ba da, dar nu Dumnezeu ne duce în ispită … noi mergem singuri. Dar, problema este : Ce să fac în ispită ? Cum să scap din ea ? Sau, mai bine zis : „Cum să scap … de ceea ce-mi doresc atât de mult ?” Pot spune : Doamne scapă-mă … de ceea ce de-abia aştept să se întâmple ? Realitatea este că noi ÎL rugăm ceva … dorindu-ne exact opusul ! Cerem să se facă voia Lui, dar în unele domenii, această voie nu ne prea interesează, fiindcă este opusă dorinţelor noastre !

 • Gloria lumii … un nimic, ambalat frumos !

 • Lupii moderni cresc între oi ! Beneficiază de drepturile omului … iar oile, au parte de colţii lor !

 • Câţi slujitori are banul ? De câţi se slujeşte el ? Se spune : „ … lucrează pentru bani !” şi este o realitate. Mai mult facem noi pentru bani, decât fac ei pentru noi ! Doar creştinul este slujit de Ban !

 • Omul Legii … vine să lege ! Omul însă, adevăratul OM, adică Isus ne dezleagă, pentru a putea umbla liberi ! Prin Legea lui Moise omul era îngrădit, unii vor să stea acolo chiar dacă nu fac parte din poporul ales … pentru aceasta ! (Galateni 3 : 22 – 26).