Gânduri XXII Evanghelia după Matei 27 : 9 – 10, Treizeci de arginţi

  • Ganduri XXIISeriozitatea extremă vine de la nepocăinţă ! „Sfinţii sunt … dulci !”, spunea cineva. Când se acresc, arată că … ceva s-a stricat, în creştinismul lor !
  • Cei treizeci … care i-au schimbat viaţa ! Nu este vorba de persoane, ci de bani / arginţi ! Cu ei, Iuda nu a fost mai bogat, ci mai sărac : era fără Isus ! Cu ce te alegi în viaţă, după vânzarea lui Dumnezeu Întrupat ? Sau : O viaţă de mers … fără a deveni parte din Biserică !
  • Sau : Vizitatorii … din registru ! Ei stau cu numele în registru şi cu viaţa unde vor ei ! Aşa este viaţa duplicitară !

  • Respectul gol, constă în vorbe mari … şi-atât ! Ioan 19 : 19 : „Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris : „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor.” Viaţă de … Isus ! 
  1. Ţi se pune … în spate, ceea ce nu ai vrea ; (a se vedea Ioan 19 : 23 : „Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”).
  2. Ţi se ia ceea ce este al tău : hainele ! „Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos.” (Ioan 19 : 23).

Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că

1. locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate :
2. era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte”.” (Ioan 19 : 20). Să cunoşti trei limbi şi să nu-L cunoşti pe Cel ce te-a făcut !

  • Ne mulţumim cu foarte puţin ! Lăudăm înţelepciunea lui Solomon şi nu ştim, sau uităm că în noi trăieşte / este : „Unul mai mare decât Solomon.” şi anume Isus, (Matei 12 : 42). Solomon a primit înţelepciune de sus … cât i-a fost dat să aibă. Uneori gândim, vorbim şi trăim, de parcă toată înţelepciunea de sus i s-ar fi dat lui Solomon şi stocul s-ar fi epuizat ! Noi avem în noi pe Isus, Înţelepciunea personificată a lui Dumnezeu ! „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”. (Galateni 2 : 20).
  • Eva a fost ispitită cu pomul. Din lemn, se face mobila, cu care este ispitit Adam ! Şi uneori cedează !