Comunicatul Cultului Creştin Penticostal din România

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA

Str. Carol Davila 81, sector 5, Bucuresti, cod 050453 Tel/Fax: 021/311 92 95 ; 0314054542

Cont IBAN RO29RNCB0077029207060001, BCR, Filiala. sect.6, Bucureşti Cod fiscal nr. 4431227

COMUNICAT

În urma evenimentului prezentat, referitor la „predicatorul penticostal” acuzat de pedofilie, Cultul Creştin Penticostal precizează următoarele :

Numitul Nicolae Viorel Luniţă nu este membru în nicio biserică penticostală din cadrul Cultului Creştin Penticostal, nu a fost niciodată hirotonisit (ordinat) ca pastor şi nu a fost botezat în vreuna din bisericile ce aparţin Cultului Creştin Penticostal.

Bisericile noastre sunt instituţii publice şi nu putem interzice participarea unei persoane la slujbele şi activităţile desfăşurate în biserică.

Biserica Penticostală condamnă astfel de practici imorale şi ilegale.

În baza dreptului la replică vă solicităm să precizaţi poziţia Cultului Creştin Penticostal, pentru ca sutele de mii de credincioşi penticostali să nu sufere ca urmare a dezinformării.

CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL

DEPARTAMENTUL MEDIA

Pastor Florin Ianovici