Învăţaţi (Matei 11.29)

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima ; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. (Evanghelia după Matei 11 : 29)

Fiind o perioadă a admiterii în învăţământul superior, să ne oprim puţin asupra cuvântului învăţaţi.

Vom observa trei aspecte ale procesului învăţării :

 

 1. Ce înseamnă a învăţa (pe cineva) ? A-l face să înţeleagă o anumită învăţătură. Iov spunea : „Învăţaţi-mă, şi voi tăcea ; faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit”. (Iov 6 : 24)
 2. De la cine pot să învăţ ? Omul credincios ia lecţii zi de zi de la Învăţător, de la Domnul Isus. În Şcoala Vieţii, creştinul este în primul rând un elev, (nu un profesor) : „Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul” şi bine ziceţi, căci sunt”. (Ioan 13 : 13) Dar odată cu trecerea anilor, creştinul matur devine profesor. Întrebarea este :
 3. Pe cine să învăţ ? Să-i educ pe cei de care mă ocup (ucenicii mei). Domnul Isus a poruncit (şi cât de uşor trecem peste ce a spus) : „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 19 – 20) Întrebarea este : Fac ucenici ?

Conform Dex, a învăţa înseamnă :

 1. „ A transmite cuiva (sistematic) cunoștințe și deprinderi dintr-un domeniu oarecare …
 2. A sfătui, a povățui pe cineva să facă ceva (arătându-i cum să procedeze).
 3. A dobândi cunoștințe prin studiu, a ajunge prin muncă sistematică să cunoști o meserie, o artă, o limbă etc.; a studia. ♦ A-și întipări în minte ceva pentru a putea reproduce ; a memora.
 4. A (se) deprinde, a (se) obișnui, a (se) familiariza.
 5. A trage o învățătură, a căpăta experiență”.

Cuvântul provine din lat. invitiare (< vitium „viciu”). Este foarte interesantă etimologia cuvântului !


Observaţii :

Termenul din română nu este foarte limpede, trebuie înţeles din context când cuvântul se referă la a învăţa pe cineva, (a preda o lecţie) sau a învăţa ceva personal (de la altcineva) etc.

Învăţaţi, are două sensuri. Poate fi folosit ca adjectiv (şi se referă la oameni care au învăţat ceva), sau poate fi un verb la imperativ / care arată o poruncă.

Exemple (de) :

 • oameni învăţaţi :
  • Eclesiastul 9 : 11 „Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi, bogăţia, nici cei învăţaţi, bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări”.
  • Romani 1 : 14 „Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi”.
 • imperativul : „Învăţaţi” :
  • ce (să învăţăm)
  • dela cine (să învăţăm) şi
  • pe cine (să învăţăm) ?

I. Ce să învăţăm ?

1. Cuvântul scris adică Biblia :

 • Vechiul Testament : „Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis : „Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate”. (Deuteronomul 5 : 1)
 • Noul Testament / despre viaţa Domnului Isus :
  • „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Evanghelia după Matei 28 : 20)
  • Faptele apostolilor 5 : 28 „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră sângele acelui Om”. Dar ei tot nu-şi recunoşteau păcatul !

2. Despre minunile lui Dumnezeu, (pe care le-am experimentat) :

 • Să învăţaţi pe copiii voştri şi să le spuneţi : „Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat”. (Iosua 4 : 22)

3. Cum să trăim (comportamentul adoptat). Să alegem să facem binele / să ne purtăm cu îngăduinţă :

 • Isaia 1 : 17 : „Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă !
 • Evanghelia după Matei 9 : 13 „Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă : „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi”.
 • Efeseni 4 : 20 – 24 „Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos ; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare ; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul”.

II. De la cine să învăţăm ?

1. De la Dumnezeu :

 • În Proroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine”. (Evanghelia după Ioan 6 : 45)
 • 1 Tesaloniceni 4 : 9 „Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem ; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii … ”.

2. De la Domnul Isus :

 • Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. (Evanghelia după Matei 11 : 29)
 • Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos ; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare ; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul”. (Efeseni 4 : 20 – 22)

3. De la apostoli :

 • Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”: şi niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt”. (I Corinteni 4 : 6)

4. De la alţi credincioşi :

 • Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră”. (Coloseni 3 : 16)

5. De la poporul Israel (care este comparat cu un smochin) :
De la smochin învăţaţi pilda lui : când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape”. (Evanghelia după Matei 24 : 32)

[Vara este sinonimul pentru seceriş / timpul secerişului (al strângerii bobului de grâu), timpul destinat pentru strângerea recoltei … (pentru creştin este mult dorita plecare Acasă / adică răpirea Bisericii) !

Exemple (pentru vară ca timp al strângerii recoltei) :

 • Proverbe 10 : 5 scrie : „Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine”.
 • În cartea proorocului Ieremia găsim scris : „Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi !” (Ieremia 8 : 20)]

III. Pe cine să învăţăm ?

Vom observa doar trei categorii de oameni :

 1. (părinţii să-şi educe) copiii :  „Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula”. (Deuteronom 11 : 19)
 2. cei mândri : „Totuşi învăţaţi-vă minte, oameni fără minte ! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor ?” (Psalmul 94 : 8)
 3. cei ce au dependenţe : „Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor !” (Proverbe 8 : 5)

[Pentru a înţelege acest verset trebuie să recitim capitolul anterior] …

Să ne reamintim cuvintele lui Iov (care ne arată care este atitudinea corectă a unui om adevărat … indiferent de cât de sus a ajuns în viaţă, este dispus să înveţe în continuare) :

Învăţaţi-mă, şi voi tăcea ; faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit”. (Iov 6 : 24)