Biserica din Filadelfia. I. Soluţii şi oportunităţi. Cheia, uşa şi stâlpul [Apocalipsa 3.7-13]

Ce va face Domnul (voi păzi …) pentru omul ce face ce poate (ai …)

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i : „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide :

„Ştiu faptele tale : iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci

 • ai puţină putere, şi
 • ai păzit Cuvântul Meu şi [versetul 10]
 • n-ai tăgăduit Numele Meu.

Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint ; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te

 • voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el.
 • Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”
  Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul”. (Apocalipsa 3 : 7 – 13)

Ce face Domnul pentru omul care îşi trăieşte viaţa de credinţă (face ce poate) ?

Îi dă soluţii la problemele lui, (cheia rezolvării problemelor), oportunităţi de-a face voia Lui (uşa deschisă) şi prin tot ce i se întâmplă, îl transformă într-un stâlp (un om de bază) pentru lucrarea Lui) !


I. Cheia. „Dumnezeu va stabili”.

„Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i : „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide :”. (Apocalipsa 3 : 7)

Apocalipsa 1 : 18 „Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor”.

Definiţie. Cheia este : „Obiect de metal care servește la încuierea sau descuierea unei broaște sau a unui lacăt. Fig. Procedeu prin care se poate explica sau dezlega ceva ; explicație, dezlegare, soluție”. (Dex)

Ce chei avem noi ?

 • Matei 16 : 19 „Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri”.
 • Luca 11 : 52 „Vai de voi, învăţători ai Legii ! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei : nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre”.

II. Uşa deschisă / oportunităţile din viaţă şi protecţia Divină

Ştiu faptele tale : iată, ţi-am pus înainte o
uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci

 • ai puţină putere, şi
 • ai păzit Cuvântul Meu şi [versetul 10]
 • n-ai tăgăduit Numele Meu. 9 Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint ; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. 10 Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. 11 Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa”. (Apocalipsa 3 : 8 – 11)

Definiţie. Oportunitatea este o : „Situație prielnică, ocazie”. (Dex)


III. Stâlpul. Rolul batjocurilor şi suferinţelor

Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el

 • Numele Dumnezeului Meu şi
 • numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi
 • Numele Meu cel nou.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul”. (Apocalipsa 3 : 11 – 12)„Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme,
 • vă va desăvârşi,
 • vă va întări,
 • vă va da putere şi
 • vă va face neclintiţi”. (I Petru 5 : 10)

Definiţie. Stâlp : „Fig. Persoană care constituie un sprijin, un reazem, un ajutor de bază pentru cineva. ◊ Stâlpul casei = capul familiei”. (Dex)


Concluzii :

 • Dacă fac ce pot, Domnul Isus va interveni pentru mine (în / prin viaţa mea), pentru a realiza ceea ce eu nu pot.
 • Dumnezeu îngăduie suferinţa pentru a mă căli şi prin suferinţă Dumnezeu mă face puternic, pentru a fi un stâlp (om de bază) în lucrarea Lui !

STUDII ASEMĂNĂTOARE :