Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre (IV), Binecuvântarea Lui Dumnezeu [Marcu 10.13-16, Romani 5.8]

III. Binecuvântarea (bine / cuvânt / are)

Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei”. (Marcu 10 : 16)

Să-mi fac obiceiul ca zilnic, cu gura mea să-l binecuvântez şi pe omul cu care mă întâlnesc dar şi pe Dumnezeu :

Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis :

 • Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului.
 • Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale !” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate”. (Geneza 4 : 19 – 20)

I. Cum să binecuvântez (ce să spun / fac) şi care este rezultatul binecuvântării ? Ce este binecuvântarea şi cum se transmite mai departe ?

Să observăm doar câteva exemple, pentru a ne convinge de puterea binecuvântării pe care Dumnezeu o dă prin Harul Lui sau atunci când cineva o cere peste aproapele lui :

1. Isaac :

După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său, Isaac. El locuia lângă fântâna „Lahai-Roi”. (Geneza 25 : 11)

Care a fost urmarea binecuvântării, (pe care sigur că şi tatăl i-a dat-o fiului) ?

Isaac a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod însutit în anul acela ; căci Domnul l-a binecuvântat”. (Geneza 26 : 12 )

[Este clar că Isaac nu a fost singurul care a făcut semănături, dar a fost singurul care a avut o asemenea recoltă, datorită binecuvântării Lui Dumnezeu] !

2. Iacov :

Iacov s-a apropiat şi l-a sărutat. Isaac a simţit mirosul hainelor lui ; apoi l-a binecuvântat şi a zis : „Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul”. (Geneza 27 : 27)

Dumnezeu S-a arătat iarăşi lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan-Aram, şi l-a binecuvântat”. (Geneza 35 : 9)

Iacov a zis lui Iosif : „Dumnezeul cel Atotputernic mi S-a arătat la Luz, în ţara Canaan, şi m-a binecuvântat”. (Geneza 48 : 3)

3. Copiii lui Iacov / Israel :

Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28)

[Este evident că avem nevoie de călăuzirea Lui Dumnezeu, atunci când rostim o binecuvântare, sau o rugăciune în care cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu] !


II. Ce se întâmplă când un om rău vrea să-l blesteme pe cel ce este binecuvântat de Dumnezeu ?

Balac îi cere lui Balaam :

Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine ; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat.” … Dumnezeu a zis lui Balaam : „Să nu te duci cu ei ; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.

Balaam trebuie să-i răspundă lui Balac :

Iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce”. (Numeri 22:6, 12, 23 : 20 )

Mai târziu, Dumnezeu (care ştie tot ce se face în ascuns), le spune copiilor Lui, (care nu au avut de unde să ştie ce rău li s-a pregătit) :

Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, s-a sculat şi a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. Dar n-am vrut să ascult pe Balaam : el v-a binecuvântat, şi v-am izbăvit din mâna lui Balac”. (Iosua 24 : 9 – 10)


III. Numai Dumnezeu ştie de câte ori am scăpat datorită binecuvântării pe care am primit-o de la Dumnezeu, pe care El veghează să o avem tot timpul ! Aşa că putem spune ca David :

De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum ! –

de n-ar fi fost Domnul de partea noastră

 • când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, 
  • ne-ar fi înghiţit de vii,
 • când li s-a aprins mânia împotriva noastră ;
  • ne-ar fi înecat apele,
  • ar fi trecut râurile peste sufletul nostru ;
  • ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor ! Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului ; laţul s-a rupt, şi noi am scăpat.

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul”. (Psalmul 124 : 1 – 8)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :