Toţi m-au părăsit sau Părăsit de om dar nu de Dumnezeu ! [2 Timotei 4.16]

În Geneza 28 : 15 găsim o promisiune deosebită, pe care Dumnezeu a făcut-o ; Domnul i-a spus lui Iacov :

Iată, Eu sunt cu tine ;

 • te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi
 • te voi aduce înapoi în ţara aceasta ; căci
 • nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”

Şi urmaşii Domnului Isus pot ajunge într-o situaţie asemănătoare cu a lui David şi a Domnului Isus !

Apostolul Pavel a scris de trei ori în aceeaşi epistolă :

 • În II Timotei 1 : 15 scria : „Ştii că cei ce sunt în Asia toţi m-au părăsit ; între alţii şi Figel şi Ermogen”.
 • II Timotei 4 : 10 „Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia”.
 • II Timotei 4 : 16 „La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit [gr. enkatelipon]. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta !

A părăsi, din gr. egkataleípō provine din en, „în” ; katá, „jos” ; şi leípō, „să plece” şi se poate traduce cu : „a se simţi părăsit, ca şi cum ar fi rămas în circumstanţe grele”.

Poate avea un sens bun (a lăsa ceva în urmă), sau un sens rău, (cuvântul folosit fiind deşert care este cât se poate de plastic, deoarece un om care a rămas în deşert, nu mai are mari şanse de viaţă).


Ce a contat cel mai mult pentru apostolul Pavel (şi contează pentru cel ce experimentează chiar în aceste momente o situaţie asemănătoare) ?

Însă Domnul

 • a stat lângă mine şi
 • m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. Domnul
 • mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.” (v. 17 – 18).

Prima parte a versetului din II Timotei 4 : 16, mai este tradusă şi astfel :

 • New International Version : „La prima mea apărare, nimeni nu a venit în sprijinul meu, dar toată lumea m-a părăsit”.
 • New Living Translation : „Prima dată când am fost adus în fața judecătorului, nimeni nu a venit cu mine. Toată lumea m-a abandonat”.
 • English Standard Version : „La prima mea apărare, nimeni nu a venit să stea lângă mine, dar toți m-au părăsit”.
 • Berean Study Bible : „La prima mea apărare, nimeni nu a stat cu mine, dar toată lumea m-a părăsit”.

Parcă am citi în Psalmul 142 : 4 – 5, unde David scria :

Aruncă-Ţi ochii la dreapta şi priveşte !

 • Nimeni nu mă mai cunoaşte, orice scăpare este pierdută pentru mine,
 • nimănui nu-i pasă de sufletul meu.

Doamne, către Tine strig şi zic : „Tu eşti scăparea mea …”.


Dar realitatea este că nu numai David şi apostolul Pavel au trecut prin aşa ceva … şi majoritatea cititorilor acestor rânduri înţeleg foarte bine acste stări sufleteşti … dezamăgire (din partea oamenilor) şi totuşi încredere în Dumnezeu !
În cartea I Samuel 30 : 13, este descrisă viaţa aşa cum este ea în realitate uneori. Eşti bun doar atât timp cât ai putere, sau poţi să faci ceva, ori poate deţii o funcţie etc.

Unui rob :

David i-a zis : „Al cui eşti şi de unde eşti ?” El a răspuns : „Sunt un băiat egiptean, în slujba unui amalecit, şi de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav”.

De fapt … practic chiar datorită bolii … tânărul a scăpat de la moartea de care au avut parte ceilalţi !


În limba română a părăsi înseamnă :

A lăsa pe cineva singur, a-l abandona; a se despărți de cineva. ♦ A pleca de undeva, a se depărta de ceva”. (Dex, 2009)

A lăsa, însemană :

1. A da drumul unui lucru sau unei ființe ținute strâns.

2. A permite, a îngădui, a admite, a nu opri ; a accepta ca cineva sau ceva să rămână într-o anumită stare, într-o anumită situație, a nu interveni pentru a modifica, a schimba sau a întrerupe ceva.

3. A se îndepărta de cineva sau de ceva, a părăsi (plecând); p. Ext. a nu se mai interesa, a nu se mai preocupa de cineva sau de ceva.

5. A abandona, a renunța la ceva. (lat. laxare).


Dorinţa oricărui om este descrisă în Psalmul 71 : 9, unde psalmistul se roagă Lui Dumnezeu astfel :

Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii ; când mi se duc puterile, nu mă părăsi !” Altfel spus : Nu pleca exact când am mai mare nevoie de Tine !

Iar în acelaşi psalm (71 : 18) scrie : „Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni !” Altfel spus :

Te rog frumos, nu renunţa la mine exact atunci când ştii că eşti singura mea speranţă !


Dar ce promisiuni avem din partea lui Dumnezeu ?

 1. În Vechiul Testament, Dumnezeu Se ocupă de :
 • un popor întreg. Poporului evreu, Dumnezeu îi vorbeşte prin Moise : „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă ! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” (Deuteronomul 31 : 6).
 • un singur om. Domnul îi vorbeşte lui Iosua : „Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise ; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”. (Iosua 1 : 5).
 • un rob / de robi, de cei defavorizaţi, (de cei care nu pote spune că au un statut social, ci sunt nişte nimeni, pentru cei din jurul lor, dar acest lucru nu este valabil şi pentru Dumnezeu). În Ezra 9 : 9 scrie : „Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa împăraţilor perşilor, şi ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru şi să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda şi la Ierusalim”.
 • cei ce au nevoie de bunăvoinţa Lui Dumnezeu când sunt la grea încercare. Neemia notează, (în capitolul 9 : 19), cuvintele leviţilor de atunci : „În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustiu, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze”.
 • tânărul care poate se consumă gândindu-se la ce are de făcut, iar când se priveşte  şi vede cât este de neputincios … îl apucă descurajarea : „David a zis fiului său Solomon : „Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi lucrează; nu te teme şi nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului”. (I Cronici 28 : 20).

În Noul Testament :

 • Dumnezeu le vorbeşte credincioşilor, : „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis : „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13 : 5). Care este rezultatul ? Încrederea liniştită în Dumnezeu !