Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre (III), Harul Lui Dumnezeu [Marcu 10.13-16, Romani 5.8]

II. Harul

Har înseamnă : 1. Bucurie 2. Graţie divină, Favoare dumnezeiască, Dar dumnezeiesc.

În Evanghelia după Marcu 10 : 14 – 15 scrie :

Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis : „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi ; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea !

Domnul Isus S-a mâniat deoarece (credem că EL) ştia cine erau copiii aduşi la El şi ce viitor ar fi avut fără binecuvântarea Divină, dar şi ce viitor aveau să aibă, având parte de binecuvântarea Lui Dumnezeu !

Cine I Se împotriveau Lui Dumnezeu şi practic voiau să-i lipsească de-o binecuvântare pe copii ? Exact oamenii pe care El i-a ales, în care Şi-a investit viaţa şi care au intervenit într-un mod total inoportun.

Dar cu toate că S-a mâniat pe ucenici, (iar ei probabil că au observat, din moment ce Marcu a notat acest lucru), totuşi Domnul Isus a decis să-i ierte şi să nu-i pedepsească pentru ceea ce-au făcut !


1. Cum este Dumnezeu ?

David spunea :

Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate. El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.

  • Nu ne face după păcatele noastre, 
  • nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre [aici sinonimul pentru a face este a pedepsi].

Ci

  • cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El ;
  • cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
    Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

Căci El ştie din ce suntem făcuţi ; Îşi aduce aminte că suntem ţărână”. (Psalmul 103 : 8 – 14)


2. Ne bucurăm de Harul Lui Dumnezeu, dar nu profităm de el !

Apostolul Pavel a pus o întrebare care era aşa de importantă înct a scris imediat şi răspunsul :

Ce vom zice, dar ? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul ? Nicidecum ! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat ?” (Romani 6 : 1 – 2)


2.1. Nu ne abatem / îndepărtăm de Harul Lui Dumnezeu

În Evrei 12 : 15 scrie clar :

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea”. Abaterea pe-o altă cărare, atrage consecinţe !


2.2. Ce să fac pentru a nu mă abate de la Harul Lui Dumnezeu ?

Să citesc / cunosc Biblia, pentru a putea trăi conform voii Lui Dumnezeu, iar acolo unde nu ştiu ce să fac să ascult / să umblu în ungerea Duhului.

Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru … Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva ; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea”. (I Ioan 2 : 20, 27)


3. Exemple din Biblie (care poate fi numită şi Istoria nerecunoştinţei umane care-a fost răsplătită cu Harul Divin) :

Ce-aş fi făcut eu, dacă eram în locul Lui Dumnezeu când :

  • Adam şi Eva, (oamenii în care am investit atât de mult) au decis să asculte de altcineva, care nu i-a ajutat cu nimic, în timp ce eu le-am dat totul, iar ei mi-au înşelat încrederea ? (Geneza 3)
  • (după ce) Cain l-a omorât pe Abel ? Şi oare cum s-au simţit Adam şi Eva, în acele momente, cum şi-au privit întâiul născut de care s-au bucurat atât de mult ? Poate au înţeles ce-a simţit Tatăl din Ceruri când Adam (întâiul născut) a ales să facă ce-a vrut el, deşi ştia că decizia lui Îl va întrista pe Dumnezeu ! (Geneza 4)
  • Noe, alesul Lui pentru a fi credincios… a ales să se îmbete şi să fie un exemplu negativ ?! (Geneza 6 : 8 – 9, 9 : 20 – 25 …)
  • cei ce s-au născut după potop (care-au primit o nouă şansă) au ales la doar puţină vreme după aceea, ca în loc să-I fie recunoscători, să I Se răzvrătească pe faţă ?! (Geneza 11 : 4, cetatea şi turnul (vizibilitatea de la mare distanţă, care să arate cât sunt ei de pricepuţi) / dezvoltarea pe verticală, deşi trebuia răspândirea pe orizontală, Geneza 1 : 28)

Cum a reacţionat Dumnezeu ? Cu mult Har, cu dragoste, cu intenţia de-a-l aduce înapoi la EL pe cel ce-a căzut în păcat ! În Romani 5 : 8 scrie :

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”. Dar şi după întoarcerea la EL, Dumnezeu :

Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre”. (Psalmul 103 : 10) Slavă Domnului pentru Harul Lui !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :