309. ÎNTINAREA SUFLETEASCĂ [Evrei 12.15 I Geneza 31.22–32 I 1 Samuel 1.5-8 și 17.42–44]

309. ÎNTINAREA SUFLETEASCĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 12 : 15 I Geneza 31 : 22 – 32 I 1 Samuel 1 : 5 – 8 și 17 : 42 – 44 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Noiembrie 2022 I

Chiar în ultimele două zile am avut parte în viață de situații neplăcute, prin oameni necunoscuți și de aceea și în prezentul studiu vom vorbi despre o altă neputință a omului și anume efectul produs asupra sufletului uman de vorbele și atitudinile amare ale altora care tind să te murdărească din punct de vedere psihic. Continue reading „309. ÎNTINAREA SUFLETEASCĂ [Evrei 12.15 I Geneza 31.22–32 I 1 Samuel 1.5-8 și 17.42–44]”

67. HARUL sau DARUL LUI DUMNEZEU ! [Proverbe 19.14, I Corinteni 15.10]

67. HARUL sau DARUL LUI DUMNEZEU !

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 19 : 14 şi I Corinteni 15 : 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Martie 2022 I

În Proverbe 19 : 14 scrie că : „o nevastă pricepută este un dar de la Domnul”. Continue reading „67. HARUL sau DARUL LUI DUMNEZEU ! [Proverbe 19.14, I Corinteni 15.10]”

Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre (III), Harul Lui Dumnezeu [Marcu 10.13-16, Romani 5.8]

II. Harul

Har înseamnă : 1. Bucurie 2. Graţie divină, Favoare dumnezeiască, Dar dumnezeiesc.

În Evanghelia după Marcu 10 : 14 – 15 scrie : Continue reading „Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre (III), Harul Lui Dumnezeu [Marcu 10.13-16, Romani 5.8]”

4. Harul lui Dumnezeu (Psalmul 23:1)

Post-and-Grant-Avenue.-Look5. Harul lui Dumnezeu.

După marele cutremur din 18 Aprilie 1906, de la San Francisco, (oraş care a fost distrus aproape în întregime), a fost găsit sub dărâmături un leagăn cu un copil mic, care a fost ocrotit tocmai de zidurile dărâmate, care formaseră o boltă, deasupra lui.

Lângă copil se găsea o Biblie mare de familie, deschisă tocmai la Psalmul 23 : 1, unde scrie : „Domnul este păstorul meu : nu voi duce lipsă de nimic …”. (Sursă foto : Wikipedia) Continue reading „4. Harul lui Dumnezeu (Psalmul 23:1)”

Educarea copilului (IV) sau Harul lui Dumnezeu ! (Geneza 49.28)

Geneza 49.28, Harul lui Dumnezeu!Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită”. (Geneza 49 : 28)

Trei factori ai formării caracterului sunt : temperamentul (ADN-ul), educaţia din familie, şi alegerile personale. Continue reading „Educarea copilului (IV) sau Harul lui Dumnezeu ! (Geneza 49.28)”

Harul sau bunătatea Lui Dumnezeu, Studiu Biblic din 1 Corinteni 15:10

Harul lui DumnezeuI. Datorită Harului lui Dumnezeu / bunătăţii Lui sunt ce sunt ! II Samuel 22 : 36 „Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, şi ajung mare prin bunătatea Ta”.

Echivalentul nou-testamental este : „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine”. (I Corinteni 15 : 10) Continue reading „Harul sau bunătatea Lui Dumnezeu, Studiu Biblic din 1 Corinteni 15:10”

Christos a înviat ! (Învierea Domnului Isus) Marcu 16.1-4

Christos a înviat!După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. (Marcu 16 : 1 – 4) Continue reading „Christos a înviat ! (Învierea Domnului Isus) Marcu 16.1-4”

David şi Bat-Şeba ! Pocăinţa şi iertarea [2 Samuel 12.1–10]

David şi Bat-Şeba [2 Samuel 12.1–10], Fineţea lui Dumnezeu ! Pocăinţa şi iertarea

În întâmplarea pe care o avem redată în cartea II Samuel 12 : 1 – 10, Dumnezeu când îi vorbeşte prin pildă, iniţial nu-i aminteşte nimic lui David nimic despre uciderea lui Urie :

a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el”, îi spune Natan lui David, că ar fi făcut omul acela, care era din poporul lui. Continue reading „David şi Bat-Şeba ! Pocăinţa şi iertarea [2 Samuel 12.1–10]”