322. CRITICA DISTRUCTIVĂ [Iov 19.1–5 I 1 Samuel 17.42–44 I 2 Cronici 32.9–15]

322. CRITICA DISTRUCTIVĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 19 : 1 – 5 I 1 Samuel 17 : 42 – 44 I 2 Cronici 32 : 9 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Noiembrie 2022 I

A folosi critica într-un mod distructiv înseamnă : „A arăta cu răutate (sau cu exagerare) părțile slabe ale unui lucru sau ale unei persoane ; a comenta în chip răutăcios, născocind lipsuri și greșeli ; a bârfi”. (DEX, 2009) Continue reading „322. CRITICA DISTRUCTIVĂ [Iov 19.1–5 I 1 Samuel 17.42–44 I 2 Cronici 32.9–15]”

309. ÎNTINAREA SUFLETEASCĂ [Evrei 12.15 I Geneza 31.22–32 I 1 Samuel 1.5-8 și 17.42–44]

309. ÎNTINAREA SUFLETEASCĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 12 : 15 I Geneza 31 : 22 – 32 I 1 Samuel 1 : 5 – 8 și 17 : 42 – 44 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Noiembrie 2022 I

Chiar în ultimele două zile am avut parte în viață de situații neplăcute, prin oameni necunoscuți și de aceea și în prezentul studiu vom vorbi despre o altă neputință a omului și anume efectul produs asupra sufletului uman de vorbele și atitudinile amare ale altora care tind să te murdărească din punct de vedere psihic. Continue reading „309. ÎNTINAREA SUFLETEASCĂ [Evrei 12.15 I Geneza 31.22–32 I 1 Samuel 1.5-8 și 17.42–44]”