322. CRITICA DISTRUCTIVĂ [Iov 19.1–5 I 1 Samuel 17.42–44 I 2 Cronici 32.9–15]

322. CRITICA DISTRUCTIVĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 19 : 1 – 5 I 1 Samuel 17 : 42 – 44 I 2 Cronici 32 : 9 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Noiembrie 2022 I

A folosi critica într-un mod distructiv înseamnă : „A arăta cu răutate (sau cu exagerare) părțile slabe ale unui lucru sau ale unei persoane ; a comenta în chip răutăcios, născocind lipsuri și greșeli ; a bârfi”. (DEX, 2009)

Adjectivul distructiv provine din verbul a distruge care are următorul înțeles :

A face să nu mai existe (stricând, spărgând, dărâmând etc.) ; a nimici, a ruina. ♦ Fig. A face să-și piardă … întreaga liniște sufletească”. (DEX, 2009)


Cu referire la critica distructivă pentru început trebuie să facem două observații :

1. distrugerea psihicului uman nu se face numai prin cuvintele rostite, ci și prin atitudinea și prin comportamentul arătat față de cineva, căruia deși nu i se spune absolut niciun cuvânt rău, totuși va fi afectat. Iar aici amintim a doua observație :
2. nu toți oamenii au un caracter, sau un psihic la fel de puternic. Este drept că în timp, (în ani de zile) prin încercări, probleme, necazuri etc. caracterul devine mai puternic iar omul respectiv nu va mai fi afectat de orice vorbă sau de orice atitudine răutăcioasă, arogantă sau disprețuitoare.


În esența ei, critica distructivă este acuzatoare și îl are ca sursă pe cel rău, care vede numai răul, el fiind orb față de binele pe care nu știe să-l facă sau să-l aprecieze … deoarece binele nu face parte din natura lui !


Să observăm astăzi trei exemple de critică distructivă urmând ca în studiul următor să analizăm primul pasaj pe care îl vom aminti astăzi și anume :

1. Iov și prietenii lui

În cartea Iov 19 : 1 – 5 scrie că :

Iov a luat cuvântul şi a zis : „Până când îmi veţi întrista sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre ? Iată că de zece ori m-aţi batjocorit ; nu vă este ruşine să vă purtaţi aşa ?

Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeţi că mă puteţi lua de sus ? Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat ?


Un al doilea pasaj în care apare critica distructivă sau care se voia distructivă este în cazul lui :

2. David și Goliat

Filisteanul s-a uitat şi, când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai şi cu faţa frumoasă. Filisteanul a zis lui David :

Ce ! sunt câine, de vii la mine cu toiege ?” Şi, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui, a adăugat : „Vino la mine, şi-ţi voi da carnea ta păsărilor cerului şi fiarelor câmpului.” … ”. (I Samuel 17 : 42 – 44)

Ce caracter are un om care atunci când vede un copil frumos în loc de-a se bucura, dimpotrivă nu se bucură, râde de el iar apoi se apucă să-l înjure ?

Ce trebuie să reținem, este acest adevăr :

Nu pune la suflet toate cuvintele negative de care ai parte !


Și un al treilea exemplu este :

3. Sanherib și Ezechia

În cartea II Cronici 32 : 9 – 15 scrie că :

După aceea, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, pe când era înaintea Lachisului cu toate puterile lui ; i-a trimis la Ezechia, împăratul lui Iuda, şi la toţi cei din Iuda care erau la Ierusalim să le spună :

„Aşa vorbeşte Sanherib, împăratul Asiriei : „Pe ce se bizuie încrederea voastră, de staţi împresuraţi la Ierusalim ?

Oare nu vă amăgeşte Ezechia, ca să vă dea morţii prin foamete şi prin sete, când zice : „Domnul Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei” ?

Oare nu Ezechia a îndepărtat înălţimile şi altarele Domnului şi a dat porunca aceasta lui Iuda şi Ierusalimului :
„Să vă închinaţi numai unui altar şi să aduceţi tămâie numai pe el” ? Nu ştiţi ce am făcut noi, eu şi părinţii mei, tuturor popoarelor celorlalte ţări ?

Dumnezeii neamurilor acestor ţări au putut ei să le izbăvească ţările din mâna mea ? Care dintre toţi dumnezeii acestor neamuri, pe care le-au nimicit părinţii mei, a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea, pentru ca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea ?

Să nu vă amăgească Ezechia, dar, şi să nu vă înşele astfel ; nu vă încredeţi în el !

Căci dumnezeul niciunui neam, niciunei împărăţii n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea şi din mâna părinţilor mei : cu cât mai puţin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea !” … ”.


Despre Sanherib am putea spune că este o imagine a antichristului, un campion al criticii distructive, care folosește argumente logice preluate din istoria trecutului recent, pentru a deforma realitatea. Este ceva ce la ora actuală se practică !

Dar ținta lui și a fraților lui din toate vremurile a fost și a rămas discreditarea celui care are autoritatea într-un anumit domeniu (pentru o anumită perioadă de timp bineînțeles).


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a folosi cuvinte care îi înalță spiritual pe cei din jurul meu iar pentru aceasta dă-mi Te rog frumos și puterea spirituală și înțelepciunea de sus pentru a ști când să vorbesc și ce să spun și când să tac și să am putere să fac lucrul acesta ! Îți mulțumesc frumos Doamne Isuse pentru că mă asculți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :