Arcaşii, ţinta şi Ajutorul Divin sau Iosif şi fraţii săi (IV), Geneza 49.1, 22-25

Concluzii şi învăţăminte /  Iosif şi fraţii săi

Care era concluzia lui Iacov, după toţi acei ani ?

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău …” . (Geneza 49 : 25) În original sensul este altul.

Versetul poate fi tradus astfel : „ … Dumnezeului tatălui tău, care te ajută … ”. (New International Version)


În ebraică este folosit wə · ya ‘· zə · re · kā („care te ajută”, provine din ebr. azar „a ajuta” fiind unul din sensurile cuvântului). Cine l-a ajutat pe Iosif să ajungă în viaţă unde era ? Dumnezeu. EL este Ajutorul.

Ajutorul este o : „Persoană care ajută pe alta într-o activitate oarecare”. (Mic Dicţionar Academic, Ediţia a doua, 2010)

Duhul Sfânt este numit de căre Domnul Isus ca fiind Mângâietorul (gr. „Paraklētos” în Ioan 14 : 26), dar sensul cuvântului este în special de Ajutor („parakletos” este „cel chemat în ajutorul cuiva”) !


Să observăm doar câteva versete din Geneza (capitolele 41 şi 42) pentru a înţelege cât de mult l-a ajutat Dumnezeu, prin Duhul Lui Cel Sfânt pe Iosif :

 • Geneza 41 : 25 „Iosif a zis lui faraon : „Ce a visat faraon însemnă un singur lucru : Dumnezeu a arătat mai dinainte lui faraon ce are să facă”.
 • Geneza 41 : 28 „Astfel, după cum am spus lui faraon, Dumnezeu a arătat lui faraon ce are să facă”.
 • Geneza 41 : 32 „Cât priveşte faptul că faraon a visat visul de două ori înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu şi că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire”.
 • Geneza 41 : 38 „Şi faraon a zis slujitorilor săi : „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu ?

De unde ştia faraon că acolo este Duhul Lui Dumnezeu ? Iosif a vorbit numai despre Dumnezeu !


 • Geneza 41 : 39 „Şi faraon a zis lui Iosif : „Fiindcă Dumnezeu ţi-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput şi atât de înţelept ca tine”.

Iosif spunea că Dumnezeu i-a arătat lui Faraon. Era drept că Faraon a avut visurile, dar fără interpretarea lor, (fără Iosif care a fost translatorul din limba Lui Dumnezeu, în limba egipteană), Faraon nu ar fi înţeles nimic (şi nici nu a înţeles până nu a vorbit Dumnezeu prin Iosif). Faraon are smerenia să recunoască : „Dumnezeu ţi-a făcut cunoscut …”.


 • Geneza 41 : 51 „Iosif a pus întâiului născut numele Manase ; „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată casa tatălui meu”.

Noi reamintim în special versete ca Ioan 14 : 26 unde scrie :

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”.

Dar o necesitate foarte mare este şi uitarea răului pe care altcineva mi l-a pricinuit poate în urmă cu mulţi ani (în copilărie) iar eu nu am putut să trec peste acel ceva !


 • Geneza 41 : 52 „Şi celui de al doilea i-a pus numele Efraim ; „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele.”
 • Geneza 42 : 18 „A treia zi, Iosif le-a zis : „Faceţi lucrul acesta şi veţi trăi. Eu mă tem de Dumnezeu !

Întrebarea este : Dumnezeu îi ajută numai pe unii, sau şi pe mine ? Domnul Isus ne-a promis clar (că în situaţiile sensibile ale vieţii):

Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi ; căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi”. (Luca 12 : 11 – 12)


Învăţăminte / 2018 :

1. Nu contează ce-ţi fac alţii, contează cum reacţionezi tu la vorbele, faptele lor etc., care pot fi îngăduite pentru o vreme, dar vine şi timpul socotelilor pentru arcaşi şi pentru ţintele lor (care pot fi fraţii lor) !


2. Indiferent de felul în care rostesc un cuvânt, (spun sau strig) trebuie să-mi amintesc că vorbele mele vor avea fie un efect pozitiv (binecuvântarea), fie un efect negativ (blestemul).


3. Cuvântul rostit poate fi :

 • stricat (strigat) şi aruncat (rău … de la cel rău),
 • spus doar să fie spus (neutru, spus de la mine),
 • bun (de la Dumnezeu şi spus cu intenţia clară de-a ridica, încuraja, aprecia).

Ce fel de cuvinte folosesc şi cu ce ton vorbesc ?


STUDII ASEMĂNĂTOARE :