Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii, (II), Evanghelia după Luca 7:11-23

Rezilienţa, IIUcenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe : 

„Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis : „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm : „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?”

Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea. Şi, drept răspuns, le-a zis : „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit : orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire”. (Luca 7 : 18 – 23)

Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri”. (Evanghelia după Luca 7 : 18) Despre ce lucruri ? În context, (Evanghelia după Luca 7 : 11 – 17), este descrisă învierea fiului văduvei din Nain, iar Luca notează că : „Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea şi prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri”. (v. 17 – 18) ! După ce aude aceste veşti, Ioan îşi trimite ucenicii să-i aducă un răspuns de la Domnul Isus !

Ioan Botezătorul era închis pe nedrept şi Îi pune Domnului Isus o întrebare care îl frământa, iar Domnul nici măcar nu îi dă un răspuns direct la întrebare, (într-un mod personal), ci lasă la latitudinea trimişilor, ce să-i spună lui Ioan din tot ce au văzut !

Putea foarte bine să îi răspundă : „Eu sunt Mesia, Eu sunt Cel aşteptat”. Luca relatează că : „După ce au plecat trimişii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan … Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el”. (Evanghelia după Luca 7 : 24, 28)

Domnul a vorbit despre Ioan şi le-a spus clar celor prezenţi cât de mult îl aprecia … dar lui Ioan nu i-a vorbit ! Ioan trecea prin testarea credinţei lui !

Acestea sunt perioadele de întuneric spiritual, în care omul nu mai vede nicio ieşire din situaţia prin care trece, iar Dumnezeu nu vrea să îi vorbească !

(De fapt, în ce ar mai consta examenul, dacă profesorul i-ar spune dinainte elevului răspunsul la întrebările testului pe care urmează să îl dea) ?

Iov spunea : „Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece ; a răspândit întuneric pe cărările mele”. (Iov 19 : 8) În perioadele bune, situaţia era cu totul alta : „ … candela Lui strălucea deasupra capului meu şi lumina Lui mă călăuzea în întuneric !”. (Iov 29 : 3)

Care este totuşi sfatul lui Dumnezeu, pentru cei care trec prin testele Divine ?

„Cine umblă în întuneric şi n-are lumină

  1. să se încreadă în Numele Domnului şi

  2. să se bizuie pe Dumnezeul lui !” (Isaia 50 : 10)

În astfel de momente contează foarte mult să ne amintim că : „ … dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare … De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8 : 25, 28)

Vine ziua în care răsare soarele şi pe strada mea !