Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii (II), Evanghelia după Luca 7.11-23

Rezilienţa, IIUcenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe :

 „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis : „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm : „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?”

Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea. Şi, drept răspuns, le-a zis : „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit : orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire”. (Luca 7 : 18 – 23)

Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri”. (Luca 7 : 18) Despre ce lucruri ? În context, (Luca 7 : 11 – 17), este descrisă învierea fiului văduvei din Nain, iar Luca notează că : „Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea şi prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri”. (v. 17 – 18) ! După ce aude aceste veşti, Ioan îşi trimite ucenicii să-i aducă un răspuns de la Domnul Isus !

Ioan Botezătorul era închis pe nedrept şi Îi pune Domnului Isus o întrebare care îl frământa, iar Domnul nici măcar nu îi dă un răspuns direct la întrebare, (într-un mod personal), ci lasă la latitudinea trimişilor, ce să-i spună lui Ioan din tot ce au văzut !

Putea foarte bine să îi răspundă : „Eu sunt Mesia, Eu sunt Cel aşteptat”. Luca relatează că : „După ce au plecat trimişii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan … Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el”. (Luca 7 : 24, 28)

Domnul a vorbit despre Ioan şi le-a spus clar celor prezenţi cât de mult îl aprecia … dar lui Ioan nu i-a vorbit ! Ioan trecea prin testarea credinţei lui !

Acestea sunt perioadele de întuneric spiritual, în care omul nu mai vede nicio ieşire din situaţia prin care trece, iar Dumnezeu nu vrea să îi vorbească !

(De fapt, în ce ar mai consta examenul, dacă profesorul i-ar spune dinainte elevului răspunsul la întrebările testului pe care urmează să îl dea) ?

Iov spunea : „Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece ; a răspândit întuneric pe cărările mele”. (Iov 19 : 8) În perioadele bune, situaţia era cu totul alta : „ … candela Lui strălucea deasupra capului meu şi lumina Lui mă călăuzea în întuneric !”. (Iov 29 : 3)

Care este totuşi sfatul lui Dumnezeu, pentru cei care trec prin testele Divine ?

„Cine umblă în întuneric şi n-are lumină

  1. să se încreadă în Numele Domnului şi

  2. să se bizuie pe Dumnezeul lui !” (Isaia 50 : 10)

În astfel de momente contează foarte mult să ne amintim că : „ … dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare … De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8 : 25, 28)

Vine ziua în care răsare soarele şi pe strada mea !