Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii (II), Evanghelia după Luca 7.11-23

Rezilienţa, IIUcenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe :

 „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis : „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm : „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul ?” Continue reading „Rezilienţa sau rezistenţa la şocurile vieţii (II), Evanghelia după Luca 7.11-23”