Ce face Dumnezeu pentru copilul meu ? (III), Anturajul sau Valoarea unui prieten [1 Samuel 9.1-9]

Ce face Dumnezeu pentru copilul meu ?

Cum îl aduce la El pe cel pierdut ? Dumnezeu Se foloseşte de circumstanţele vieţii, de anturajul lui (pe care tot El i-l pregăteşte) precum şi de prooroc, (omul Lui prin care îi spune celui pierdut cuvintele profetice).

II. Anturajul. Prietenii (tovarăşii) credincioşi, cu frică de Dumnezeu.

Cumva putem spune că : Prieteniile bune, strică obiceiurile rele ! (În 1 Corinteni 15 : 33 scrie :

Nu vă înşelaţi : „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”.)


A). Contează ce prieteni am !? Da !

Saul a decis pe cine să ia, cu cine să meargă. „Spune-mi cu cine te însoţeşti, ca să-ţi spun cine eşti”. Se vorbeşte de o vreme despre prieteniile toxice. Ele nu sunt ceva nou. Putem observa unde a ajuns Amnon, ascultând de Ionadab (a se vedea II Samuel 13 : 1 – 5) …


Cu ce l-a ajutat pe Saul prietenul / slujitorul pe care l-a ales ?

1. Cu cunoştinţele lui despre viaţa spirituală, lucruri pe care Saul nu le ştia, (I Samuel 9 : 6).

2. Cu sfatul. Îl încurajează pe Saul să apeleze la omul lui Dumnezeu.

3. Cu banii (cu ultimii bani) pe care îi avea la el, (I Samuel 9 : 8). Se ştie că un sfert de siclu era plata unei săptămâni de muncă …

Noi accentuăm rolul Providenţei Divine, faptul că Saul a ajuns la Samuel, dar îl trecem cu vederea pe acest om deosebit, care era doar un slujitor dar a dovedit cu prisosinţă că este un prieten !


B). Cu cine să fiu prieten ?

Sunt prieten

 • cu toţi cei ce se tem de Tine şi
 • cu cei ce păzesc poruncile Tale”. (Psalmul 119 : 63)

Prietenul bun te aduce :

 • spre Isus şi la Isus,
 • la Biserică,
 • la lucrurile spirituale.

„ … la Isus …”. Ce se întâmplă când un om vine / ajunge la Isus ? El este :

 • Vindecat : „Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi bolnavii … ”. (Matei 8 : 16) În Matei 9 : 32 „Pe când plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit” …
 • Învăţat (îi sunt clarificate nelămuririle) :
  • Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus şi I-au zis: „De ce noi şi fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc ?” (Matei 9 : 14)
  • În Matei 17 : 19 scrie că : „Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte : „Noi de ce n-am putut să-l scoatem ?
 • Poate avea parte de mijlocirea în rugăciune. „Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis :Face să-i faci acest bine ; căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga”. (Luca 7 : 4)

C). Exemple de prieteni adevăraţi

 • Un astfel de prieten era Corneliu :

A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase”. (Faptele Apostolilor 10 : 24)

 • Prietenii apostolului Pavel. Luca notează că :

A doua zi, am ajuns la Sidon ; şi Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi şi să fie îngrijit de ei”. (Faptele Apostolilor 27 : 3)

 • Andrei (fratele poate fi şi prieten).

Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis :

„Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos). Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru)”. (Ioan 1 : 40 – 42)

 • Dumnezeu. În Proverbe 18 : 24 scrie :

Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate”.  Oare despre cine scria Solomon ? Elifaz spunea şi el despre cel mai important lucru pe care îl poate face un om :

Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace ; te vei bucura astfel iarăşi de fericire”. (Iov 22 : 21) El este Cel mai bun prieten ! De ce ? Fiindcă are toată puterea, cunoştinţa (cunoaşte viitorul) şi este Dragostea !

 • Domnul Isus :

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu”. (Ioan 15 : 14)

În Iov 29 : 4, scrie : „Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu …”.


Ce mai face un prieten ?

 • Răneşte … pentru că adevărul doare : „Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase”. (Proverbe 27 : 6) Exemplu de răni sunt cuvintele spuse de prietenii lui Iov !
 • Iartă şi ÎL roagă pe Dumnezeu : „Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese”. (Iov 42:10)
 • Sfătuieşte : „Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten”. (Proverbe 27 : 9)

STUDII ASEMĂNĂTOARE :