Gânduri XXXVII [Apocalipsa 2.9, 3.17, Geneza 3.15, Ioan 7.38, 10.17]

1. Cât de mult ne înşelăm în autoevaluările pe care ni le facem :

Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) …”. (Apocalipsa 2 : 9)

Pentru că zici : „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti … sărac ...”. (Apocalipsa 3 : 17)

Săracul era de fapt bogat, iar bogatul, din punctul de vedere a Lui Dumnezeu era sărac. În II Corinteni 8 : 9, apostolul Pavel scria :

Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi”.


2. Geneza 3 : 15 „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul”. De ce vrăjmăşie ?

Pentru că buna înţelegere pe care au avut-o cu cel rău, (prin colaborarea foarte bună pe care au avut-o cu el) le-a adus pierderea vieţii spirituale, a prezenţei Lui Dumnezeu şi implicit a muncii lor de până atunci, (au trebuit să plece din grădina pe care au lucrat-o).

Contractele cu cel rău sunt foarte păguboase pentru om şi din cale afară de profitabile pentru cel rău !


3. În limba română avem expresii diferite pentru „a-şi da viaţa” şi „a-şi lua viaţa”:

Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau”. (Ioan 10 : 17)

Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a spânzurat”. (Matei 27 : 5) Domnul Isus spunea :

„ … acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor”. (Matei 26 : 28)


4. Apără-te cu aurul, sau Cum să fii scutit de săgeţile celui rău !

Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur, afară de ce lua de la negustorii cei mari şi de la cei mici, de la toţi împăraţii Arabiei şi de la dregătorii ţării, care aduceau aur şi argint lui Solomon.

Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, şi pentru fiecare din ele a întrebuinţat şase sute de sicli de aur bătut, şi alte trei sute de scuturi de aur bătut, şi pentru fiecare din ele a întrebuinţat trei sute de sicli de aur ; şi împăratul le-a pus în casa Pădurii Libanului”. (II Cronici 9 : 13 – 16)

Solomon şi-a educat oamenii să se apere de duşmani folosind scuturile de aur. Apără-te de duşman … cu aurul.


5. În Ioan 7 : 38 sunt scrise cuvintele spuse de Domnul Isus : „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura”. Este nevoie de râuri de apă vie … la câtă moarte există ! Numai Duhul Sfânt poate aduce viaţa celor care sunt morţi în păcatele lor ! În Isaia 59 : 10 scrie : „Bâjbâim ca nişte orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua în amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoşi suntem ca nişte morţi”. În Noul Testament este reluată această idee a celor care trăiesc fizic, dar sunt morţi din punct de vedere spiritual : „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre”. (Efeseni 2 : 1)


6. În I Samuel 9 : 25 scrie că : „S-au coborât apoi de pe înălţime în cetate, şi Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperişul casei”. Tot mai jos, din punct de vedre al altitudinii fizice şi tot mai sus din punct de vedere spiritual !