Cum va fi la Revenirea Domnului Isus? (Ioan 14.1-6, 1 Samuel 30.21-25)

Domnul Isus înainte de-a pleca de pe pământ, le-a spus ucenicilor (care se consumau din cauza pierderii iminente a Celui drag) :

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.

Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”

„Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci ; cum putem să ştim calea într-acolo ?” Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14 : 1 – 6)


În Vechiul Testament, în viaţa lui David, a fost un moment în care se părea că a pierdut tot … şi familie şi bunuri, la fel cum peste ani, Domnul Isus a pierdut totul, (chiar şi viaţa), iar pentru cei care au rămas în viaţă era important să înţeleagă, că în curând toate lucrurile aveau să fie altfel, mai ales după Înălţarea la Cer, când li s-a spus :

Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer ? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”. (Faptele Apostolilor 1 : 11)

Dar David, (spre deosebire de ceilalţi) a mers înainte. Şi-a continuat viaţa nu a rămas blocat în trecut, (în ceea ce i s-a întâmplat) ci a continuat alergarea, lupta şi şi-a recâştigat familia şi bunurile.

Dar la revenirea lui, după ce s-a recuperat tot ce pierduseră, David a împărţit prada în mod egal atât celor care au luptat cât şi celor care erau prea obosiţi pentru a merge până la capăt. Toţi au primit aceeaşi parte ! În I Samuel 30 : 21 – 25 este scris că :

David a ajuns la cei două sute de oameni care fuseseră prea obosiţi ca să mai meargă după el şi pe care-i lăsase la pârâul Besor. Ei au ieşit înaintea lui David şi înaintea poporului care era cu el.

David s-a apropiat de ei şi i-a întrebat de sănătate. Toţi oamenii răi şi de nimic dintre cei ce merseseră cu David au luat cuvântul şi au zis :

„Fiindcă n-au venit cu noi, să nu le dăm nimic din prada pe care am scăpat-o, ci doar să-şi ia fiecare nevasta şi copiii şi să plece.” Dar David a zis :

„Să nu faceţi aşa, fraţilor, cu ce ne-a dat Domnul ; căci El ne-a păzit şi a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. Şi cine v-ar asculta în privinţa aceasta ?

Partea trebuie să fie aceeaşi atât pentru cel ce s-a coborât pe câmpul de bătaie, cât şi pentru cel ce a rămas la calabalâcuri : s-o împartă deopotrivă.” Lucrul acesta a rămas de atunci şi până în ziua de azi o lege şi un obicei în Israel”.

Din punct de vedere spiritual, întâmplarea aceasta poate fi înţeleasă prin cuvintele profetice spuse de Isaia (în capitolul 62 : 11) :

Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului : „Spuneţi fiicei Sionului :
Iată, Mântuitorul tău vine ;
iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui”.

Atunci când Isus va reveni, îşi va arăta harul Lui şi pentru cei care, aparent nu au avut atâtea merite ! Şi nu va mai ţine cont de oamenii răi şi de nimic ! Răsplătirile sunt date după ce s-a terminat totul !

Prin proorocul Isaia (capitolul 40 : 10), Dumnezeu a spus :

Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui”.

În Apocalipsa (capitolele 2 şi 3) sunt notate mai multe promisiuni pentru cei ce vor birui ! Apostolul Pavel a scris :

Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna ; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui”. (I Corinteni 3 : 8)

Nu contează foarte mult ce am de făcut (aici totul depinde de chemarea Lui Dumnezeu, care este făcută pentru o lucrare sau alta), dar este foarte important efortul depus pentru a face voia Lui Dumnezeu … osteneala este răsplătită !


La pârâul Besor, au rămas cei care erau prea obosiţi pentru a mai putea face ceva. Cel care avea să devină împărat după aceea (David, care ÎL poate simboliza pe Domnul Isus, care a devenit după plecarea de pe pământ Împăratul Împăraţilor), i-a răsplătit şi pe cei care-au luptat şi pe cei care poate că au vrut să facă mai mult dar erau prea obosiţi.

Domnul Isus ştie ce este în inima ta, când ai vrea să te implici mai mult în ceea ce ştii că aşteaptă de la tine … dar nu mai poţi ! Şi pentru tine va veni vremea răsplătirii, nu numai dincolo ci şi aici :

Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui”. (Isaia 40 : 10)