După plecarea celui drag. 4. Ei / noi cei rămaşi [Faptele Apostolilor 1.9-11]

III. Ei / Noi

Cel drag a plecat. În Iov 37 : 21 scrie : „Acum, fireşte, nu putem vedea lumina soarelui care străluceşte în dosul norilor, dar va trece un vânt şi-l va curăţa …”. Pe cel plecat dintre noi, noi nu-l mai vedem din cauza norului care l-a acoperit, dar ştim că el este Acasă.

1. Ceva din mine a plecat Acasă la Domnul

Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră”. (Luca 12 : 34)

Eu mă apropii mai mult de Dumnezeu. Ceva din mine a plecat Acolo.


2. Un cuvânt pentru cei rămaşi pe pământ

Viaţa ta trebuie să continue chiar dacă el / ea a plecat !

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis :

„Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer ? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului [aproximativ un kilometru]. Când au ajuns acasă …”. (Fapte 1 : 9 – 13)

La întrebarea pe care cei doi au pus-o vorbind în acelaşi timp, apostolii ştiau că nu trebuie un răspuns cu vorba ci cu fapta.
Aşa că s-au întors imediat acasă. În locul unde viaţa lor a continuat, de unde a rămas. Poate şi pentru că erau fără Isus, iar Duhul Sfânt încă nu era venit, accentul a fost pus pe rugăciune şi pe părtăşia frăţească !

Aşa este în cazul fiecărei pierderi. Trebuie să înaintezi şi cât se poate să încerci să nu stai pe loc cu privirea aţintită în gol, fără a face nimic, ci mergi mai departe ! Şi lor le-a fost greu să facă ceva, poate de aceea Luca a şi notat distanţa parcursă … este recomandarea care se dă şi la ora actuală, pentru cel care a avut un deces în familie : mergi pe jos !

Este adevărat că a plecat cel drag, dar tu poate mai ai aici pe pământ, alte persoane dragi … mai multe decât cele care au plecat la Domnul !


3. Dumnezeu (de multe ori) nu ne dă explicaţii pe loc de ce l-a luat pe cel drag Acasă

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” (Ioan 13 : 7)

Domnul Isus era în aceeaşi încăpere cu Petru. Putea să-i explice lui Petru, sau măcar să-i spună de ce face acel gest de smerire, dar nu a făcut-o atunci pe moment !

 Chiar dacă nici noi nu vom primi informaţiile dorite, ştim însă că totul se petrece numai la ordinul Lui Dumnezeu !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :