În posesia lucrurilor ! [Marcu 4.19, 2 Corinteni 4.4]

În posesia lucrurilorOmul nu are nevoie de multe lucruri, ci de mult Cer !

Numai că, este orbit să nu vadă realitatea şi astfel să-şi risipească din viaţă umblând după nimicuri. Apostolul Pavel spunea despre cei :

„ … a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (II Corinteni 4 : 4).

În această categorie a nimicurilor, intră şi bogăţia care poate fi denumită ca fiind o colecţie de zerouri ! Şi cu cât are mai multe zerouri, se spune despre om că este milionar sau miliardar … mare lucru ! Dar la necaz, zerourile nu ajută … atunci şi acolo li se vede valoarea, când se face comparaţia cu adevăratele valori, pe care le primim gratuit, valorile spirituale : dragostea, bucuria, pacea !

Ele însă nu sunt oferite oricui, ci numai celor care au în suflet locul special amenajat pentru ele. Amenajarea interioară se face prin golirea sufletului de iubirea lucrurilor, de griji, de orice nu are valoare spirituală.

Dar lucrurile pot fi în posesia omului şi fără ca el să ţină la ele. De fapt, de-abia de atunci sunt ale lui, până atunci el este în posesia lucrurilor. Întâi vin poftele de nestăpânit de a avea un anumit lucru şi abia după aceea omul va căuta şi obiectul respectiv :

dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor.” (Marcu 4 : 19).

Poftele altor lucruri … obiectele au în spatele lor, o poftă de-a le dobândi, un duh necurat.

Numai când lucrul este obţinut fără pofta aferentă este-un bun care face bine. Dacă el este cumpărat din poftă, poate fi un stăpân, pe care îl aduc în casă, (sau încă un stăpân care se adaugă la cei deja existenţi) !

Aceasta se vede din felul în care omul este subjugat de obiectele … ce nu trebuie zgâriate prin întrebuinţare. A îngriji un lucru, este diferit de-a-l idolatriza ! Domnul Isus ne face liberi, ne eliberează însă numai atunci când ÎI primim jugul !

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei ; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8 : 31 – 32).

Firea, (natura păcătoasă), poate să spună : „Ce mai libertate … în jug” ! Jugul aduce greutăţi, dar necazurile, suferinţele, strâmtorările, greutăţile aduc slavă şi fac parte din şcoala Lui de disciplinare. După ce omul este îmblânzit, totul este altfel !

Robii moderni, nu-şi mai poartă lanţurile la vedere ! Nici stăpânii nu mai sunt aşa de vizibili, dar ei există, iar lanţurile sunt cu-atât mai groase cu cât oamenii sunt mai dependenţi de obiecte ! Nu contează atât valoarea obiectului, cât contează cât ţin eu la el !

Fiecare obiect / lucru are cel puţin două valori : preţul de raft şi valoarea de suflet ! Iar în suflet, o maşină veche, (de exemplu), poate fi mai preţuită de cineva mai mult decât îşi apreciază un alt om o maşină nouă !

Apostolul Petru scria : „ … fiecare este robul lucrului de care este biruit.” (II Petru 2:19 ).

În posesia lucrurilor, sau Câţi oameni poate avea un telefon ? (de exemplu). Din punct de vedere spiritual, lucrurile se văd altfel … aşa cum sunt !