Isus … în Vechiul Testament, Puterea lui Isus, Isaia 11.1-5 (II)

II. Puterea lui Isus (a fost îmbrăcat cu Duhul Lui Dumnezeu). Capacitatea Lui spirituală :

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de

pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de

Domnul”.

(Isaia 11 : 2)


Cele şapte caracteristici ale Duhului Sfânt (care au fost vizibile după aceea în viaţa Domnului Isus) :

  • 1. Duhul Domnului sau stăpânirea / autocontrolul (Galateni 5 : 23 ”înfrânarea poftelor”, mai actual : dreapta măsură).

  • 2. înţelepciunea (Matei 13 : 54 „A venit în patria Sa şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau : „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea ?”).

  • 3. priceperea (Luca 2 : 47 „Toţi care-L auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui”).

  • 4. sfatul (Matei 19 : 21 „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer ! Apoi vino şi urmează-Mă”).

  • 5. tăria (În Psalmul 22 este descrisă Jertfa Domnului Isus. Acolo s-a văzut puterea interioară a Domnului Isus, tăria de-a accepta suferinţele venite pe nedrept. În versetul 19 scrie : „Dar Tu, Doamne, nu Te depărta ! Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu !”).

  • 6. cunoştinţa („Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici”. Femeia I-a răspuns : „N-am bărbat.” Isus i-a zis : „Bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbaţi ai avut ; şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici ai spus adevărul”. Ioan 4 : 16 – 18).

  • 7. frica de Dumnezeu (Matei 10 : 28 „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă”. Şi în Matei 18 : 21 – 35, Domnul îl învăţa pe Petru că viaţa noastră trebuie să fie motivată de frica de Dumnezeu).