Matei 27.62-66, Înşelătorul Acela ! [Jertfa Domnului Isus]

Problema necredincioşilor nu constă doar în faptul că nu cred Cuvântul Lui Dumnezeu, ci mai ales în faptul că prin aceasta nu-L cred pe Isus. În Matei 27 : 62 – 66, scrie că :

A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

„Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.”

Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului : „A înviat din morţi !” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”

Pilat le-a zis : „Aveţi o strajă ; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”

Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.” Dacă L-ar fi crezut, I-ar fi păzit mormântul tocmai din a treia zi, nu terminând cu a treia zi ! Şi dacă l-au păzit bine, cum au justificat furtul ?

Era clar că dacă se putea dovedi furtul, paznicii trebuiau să fie pedepsiţi, nu recompensaţi. Ce gardian primeşte o primă pentru că în schimbul lui, a evadat cel ce era păzit ?

Şi cum poţi dormi, când trebuie să stai treaz ? Straja era pusă pentru a sta de pază … altfel, ce folos ai atunci când ai paznici ? Paza constă tocmai în veghere, altminteri nici nu ar fi necesară … Practic, paznicii în loc să doarmă acasă, au dormit la lucru, au făcut acelaşi lucru, doar că au dormit contra cost.

Dar pe ei nu îi interesa adevărul, aceasta ne arată modul în care omul se poate amăgi; ascultând de ideile preconcepute, el nu mai vede realitatea. Trăieşte doar în mintea lui, nu în realitate. Acest tip de om, crede minciunile şi nu crede adevărul, pentru că nu intră în tiparele lui de gândire!

În Evanghelia după Matei 27 : 24, scrie :

„ … nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului : „A înviat din morţi !” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi”.

  • Dacă pe Domnul Isus L-au numit înşelătorul, conform logicii lor şi ucenicii Lui, erau tot înşelători ! În mintea lor, nu exista Învierea nici măcar ca o probabilitate ! Singura explicaţie a posibilei dispariţii, era ca ucenicii să ia trupul, nu credeau că Isus va pleca Singur, viu !

  • Îi credeau a fi, mai capabili decât au fost în realitate ! Credeau că vor veni noaptea … Nu au venit însă bărbaţii, ci femeile ! Iar Cuvântul nu ascunde adevărul, ci dimpotrivă, îl scoate în evidenţă !

  • Fariseii de-atunci, credeau că, în lucrarea spirituală, prin puterea lor, puteau să combată înşelăciunea ! Interesant este şi faptul că nu au explicat furtul ! Şi nici nu i-au pedepsit pe ucenicii acuzaţi, pentru presupsa infracţiune, deşi ar fi putut obţine ceva martori mincinoşi !

  • Şi astăzi, cei care vor să afle Adevărul despre Înviere, îl află … şi cei ce vor să creadă o minciună, o pot face, iar până în ziua morţii lor, se pot ascunde de Isus Cel Înviat ! Dar, fie că vor să creadă, fie că aleg să nu creadă, Învierea este şi rămâne o realitate ! Părerea rămâne o părere, iar Adevărul rămâne Adevăr ! Isus a Înviat !