Neputinţele noastre [gr. astheneia], Matei 8.17

„El a luat [gr. elaben, a lua pentru a îndepărta] asupra Lui neputinţele [gr. astheneias, „slăbiciunile, fragilităţile”] noastre şi a purtat [gr. ebastasen, a purta sensul aici fiind : „a îndepărta prin vindecare”] bolile noastre”. (Matei 8 : 17)

Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, noi punem accent în special pe ceea ce le-a făcut el altora (păcatele înfăptuite) şi tindem să neglijăm ceea ce alţii i-au făcut lui (rănile din suflet).

În Noul Testament neputinţele / infirmităţile sunt domeniile din viaţa noastră în care suntem vulnerabili, lipsiţi de putere.

David A. Seamands în cartea Leac pentru sufletele vătămate scrie că :

„Undeva, între păcatele noastre, pe de o parte, şi bolile noastre, pe de alta, se află ceva ce Scriptura numeşte ,,infirmităţi”. [David A. Seamands, Leac pentru sufletele vătămate, Editura Discipolul, Cluj – Napoca, 2006, p. 15.]

În traducerea Cornilescu cuvântul folosit este neputinţe (în greacă este asthéneia care este folosit în Noul Testament de 24 de ori fiind tradus sau prin boli, ori prin slăbiciune).

Evanghelistul Matei (capitolul 8 : 17) amintea despre Domnul Isus că : „El a luat asupra Lui neputinţele [gr. astheneias] noastre şi a purtat bolile noastre”.

Gr. asthéneia se traduce cu : „lipsă de putere, slăbiciune, boală”. O definiție este aceasta : lipsă de putere, slăbiciune, boală , suferință, calamitate, fragilitate.

„În Noul Testament, cuvântul infirmitate este folosit cu sensul figurat. Este o metaforă, o figură de stil. Cuvântul folosit în Noul Testament pentru infirmitate fiind antonimul cuvântului sthenos, care înseamnă ,,putinţă”.

Cand puneţi litera a în faţa unui cuvânt, îl negaţi. Teismul este credinta în Dumnezeu ; puneţi litera a înaintea cuvântului şi devine ateism, necredinţă.

Dacă puneţi a în faţa lui sthenos, care înseamnă „putinţă”, obţineţi cuvântul pentru neputinţă, astenie, ,,lipsă de putere, slabiciune, neputinţă, infirmitate”.

În Noul Testament, cuvântul este folosit arareori cu referire la domeniul fizic. Se referă mai degrabă la slăbiciunea mentală, morală şi afectivă, la lipsa de putere.

Infirmităţile ca atare nu sunt păcate, dar ne ruinează rezistenţa la ispită. În Noul Testament infirmităţile sunt însuşiri umane care ne pot predispune sau împinge să păcătuim, uneori fără o alegere conştientă din partea noastră”. [David A. Seamands, Leac pentru sufletele vătămate, Editura Discipolul, Cluj – Napoca, 2006, p. 52.]


David Seamands mai scrie :

„Putem explica asta printr-un exemplu din natură. Dacă veţi vizita Vestul îndepărtat, veţi ajunge la faimoasele păduri de sequoia uriaşi şi cu lemn roşu.

În majoritatea rezervaţiilor botaniştii vă pot arăta o secţiune transversală a unui copac uriaş tăiat de ei şi vă vor atrage atenţia asupra inelelor copacului care relevă istoria acestuia, an după an. Un inel reprezintă un an cumplit de secetos.

Altele sunt din ani cu multe ploi. Iată un inel indicând lovitura unui trăsnet. Apoi câţiva ani de creştere normală. Acest inel arată că pădurea a fost incendiată şi copacul aproape distrus. Altul indică atacul sălbatic al unui parazit şi boala. Toate acestea zac ascunse în inima copacului, reprezentând autobiografia creşterii sale.

La fel ni se întamplă şi nouă. Imediat sub scoarţa protectoare, sub masca menită să ne ascundă şi să ne apere, se afla inelele vieţii noastre. Sunt cicatrici ale rănilor vechi, dureroase … ”.

[David A. Seamands, Leac pentru sufletele vătămate, Editura Discipolul, Cluj – Napoca, 2006, pp. 15 – 16.]


Care sunt aceste domenii ale vieţii în care avem neputinţe ? Vom reda o listă preluată din cartea Consiliere la masa din bucătărie (scrisă de Muriel L. Cook şi Shelly Volkhardt, Editura Agape, Făgăraş) :

 • mânie
 • soţi dominatori
 • depresie şi epuizare
 • membri dificili ai familiei
 • teamă
 • jelire
 • măritată şi ispitită
 • măritată cu un necredincios (cartea este scrisă în special pentru femei)
 • părinţi extrem de autoritari
 • celibat
 • fortăreţe spirituale
 • sinucidere
 • valoare …

Acestea sunt doar o parte din slăbiciunile care pot fi în viaţa unui creştin …