Biserica din Filadelfia. V. Stâlpul. Maturizarea spirituală [Apocalipsa 3.7-13]

III. Stâlpul (Apocalipsa 3:12)

Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp [gr. styloi „suport, coloană, sprijin”] în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el …”. (Apocalipsa 3 : 12)

În Galateni 2 : 9, apostolul Pavel scria despre stâlpii din Biserica Primară :

„ … când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim : noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur”.

Şi la ora actuală este nevoie de stâlpi ai credinţei, de oameni statornici care duc greul şi nu pleacă din locul în care Dumnezeu i-a pus să stea, ci dimpotrivă ei Îi rămân credincioşi Domnului Isus … oricât de greu le este ! Continue reading „Biserica din Filadelfia. V. Stâlpul. Maturizarea spirituală [Apocalipsa 3.7-13]”