Despre războiul spiritual IV. Slujitorul [Efeseni 6.12, II Împăraţi 6.8-23]

III. Slujitorul

Slujitorul (poate fi credinciosul care învaţă meseria de creştin) :

1. este disciplinat (v. 15 a),
2. are şi el temerile lui, nu este un om perfect (v. 15 b),
3. experimentează puterea rugăciunii (v. 17 – 20) !

Introducere

Elisei avea un slujitor de care s-a îngrijit. Probabil nu a uitat ce înseamnă să fi slujitorul cuiva deoarece el însuşi a fost slujitorul lui Ilie (II Împăraţi 2 : 3)

Elisei este o personificare a Domnului Isus :

Matei 20 : 28 „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”
Luca 22 : 27 „Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă”.


Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu :

„Ah ! domnul meu, cum vom face ?” El a răspuns : „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat şi a zis : „Doamne, deschide-i ochii să vadă.”

Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei”. (II Împăraţi 6 : 15 – 17)


Şi de acestă dată soluţia Lui Dumnezeu a fost total neaşteptată … despre aşa ceva nu exista niciun precedent în Biblie sau în experienţa personală ! Când ne aflăm într-o încurcătură, de obicei noi căutăm soluţia în baza de date a memoriei noastre (în metode omeneşti) în loc de-a apela la Duhul Sfânt !

Încercările, testele Divine, necazurile … toate au ca scop maturizarea noastră spirituală, creşterea în Christos, întărirea încrederii în Dumnezeu !


În primul rând:

1. Un slujitor este un om disciplinat (discipol / ucenic)

II Împăraţi 6 : 15

„Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu : „Ah ! domnul meu, cum vom face ?”

Nu scrie clar, dar este limpede că Elisei era deja treaz, când s-a trezit slujitorul Lui !

Aşa era şi Domnul Isus. În Marcu 1 : 35 scrie că :

A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo”.

Eu cum stau cu disciplinele spirituale (rugăciunea, studiul Biblic personal) ? Sunt disciplinat în privinţa orei de trezire (care ar trebui să fie fixă) sau sunt dezordonat ?

Apropierea de Dumnezeu depinde foarte mult de timpul petrecut constant cu Dumnezeu. În Proverbe 8 : 34 – 35, Înţelepciunea (care este o personificare a Domnului Isus) a spus :

Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele. Căci cel ce mă găseşte [aşteaptă până vine la el prezenţa Duhului Sfânt, nu pleacă de la poarta Harului imediat ce-a ajuns acolo], găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului”.


2. Are şi el temerile lui (nu este un om perfect) dar vine cu ele la Stăpân

II Împăraţi 6 : 15

Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu :

„Ah ! domnul meu, cum vom face ?

Nu a spus : „De data asta s-a terminat !” ci a ştiut că întotdeauna Stăpânul are o ieşire din orice situaţie ! Întrebarea este :

„Oare eu ce sunt slujitor sau rob ? Sau sunt fiul Lui ?”

În Matei 20 : 25 – 28 scrie :

Isus i-a chemat şi le-a zis : „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa.

Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru ; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.

Trecerea de la un nivel de spiritualitate la altul (creşterea spirituală / avansarea) depinde şi de trăirea creştinului, dar şi de alegerea Lui Dumnezeu :

„Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis : „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona ; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Şi Eu îţi spun : tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” … ”. (Matei 16 : 17 – 19)]


3. Experimentează puterea rugăciunii

Elisei s-a rugat şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei”.

Nu ştim care a fost efectul avut de acestă minune asupra slujitorului dar este clar că el s-a liniştit ! În timp trebuie să mă învăţ să mă rog eu pentru mine şi apoi pentru alţii, nu doar să cer ajutorul spiritual !


Concluzii :

  1. Cel rău … face rău !
  2. Cel bun, face bine ! (Marcu 10 : 18 „„Pentru ce Mă numeşti bun ?”, i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu”.
  3. Copilul spiritual se luptă cu sine însuşi … şi decide de partea cui să fie !

Eu de partea cui sunt ? Cu cine mă identific ? Cu cel rău sau cu Cel Bun ?

[Sursa foto : https://ro.pinterest.com]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :