Despre războiul spiritual II. Împăratul Siriei (prototipul celui rău) [Efeseni 6.12, II Împăraţi 6.8-23]

În războiul spiritual cu cine mă identific (cu cine mă asemăn mai mult) ? Să ne reamintim de împăratul Siriei (care era / este un prototip al celui rău, în privinţa a ceea ce este şi a metodelor folosite).

I. Împăratul Siriei (prototipul celui rău)

Şi împăratul a zis : „Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.” Au venit şi i-au spus : „Iată că este la Dotan.” …”. (II Împăraţi 6 : 13)

Cel rău acţionează prin oamenii lui care au fiecare cel puţin o specializare. El :

  1. are boala cercetărilor fără rost („Duceţi-vă şi vedeţi unde este … Au venit şi i-au spus : „Iată că este la Dotan”. v. 13),
  2. vrea să deţină controlul asupra altora / vrea să-l prindă pe omul Lui Dumnezeu („să trimit să-l prindă”. v. 13),
  3. are supuşii lui de care se foloseşte („A trimis acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat cetatea”. v. 14).

1. Boala cercetărilor fără rost

„ … are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig.

Fereşte-te de astfel de oameni”. (I Timotei 6 : 4 – 5)

Credem că a fost nevoie de multă cercetare pentru a descoperi locaţia lui Elisei. În Israel erau multe cetăţi şi nu se ştia unde se află proorocul Elisei la momentul respectiv.

Această căutare probabil că a constat în oameni trimişi sub acoperire (spioni / oameni prefăcuţi care într-un fel arătau şi cu totul altceva erau). Căutarea a implicat timp, resurse financiare etc. doar pentru a pune mâna pe un om care făcea bine poporului lui.

La ora actuală această boală se poate manifesta prin căutarea pe reţelele de socializare şi prin cercetarea amănunţită a vieţii afişate de unii dintre semenii lor.

Ce recomandare trebuie făcută unui bolnav (care suferă şi  va suferi din cauza acestei boli) pentru a fi vindecat ? Să meargă la Doctor (Luca 4 : 23) şi să accepte medicaţia recomandată.

[Doctorul este o : „Persoană cu studii superioare care se ocupă cu vindecarea, tratarea sau prevenirea bolilor umane …”. DEX, 2009]


2. Cel rău vrea să deţină controlul asupra altora

Vrea să-l prindă, să-l aducă la el (să-l controleze pe altul)

Şi împăratul a zis : „Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă [din ebr. laqach: „a lua”. Aici are sensul de a aduce].” Au venit şi i-au spus : „Iată că este la Dotan.” …”. (II Împăraţi 6 : 13)

A aduce înseamnă :

A lua cu sine un lucru și a veni cu el undeva sau la cineva (pentru a-l preda)”. (DEX, 2009)
A da unui lucru o anumită mișcare sau direcție”. (DEX, 2009)


3. Cel rău are oameni de care se foloseşte

Unul din slujitorii săi a răspuns : „Nimeni, împărate, domnul meu ; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.” Şi împăratul a zis: „Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimit să-l prindă.”

Au venit şi i-au spus: „Iată că este la Dotan.” A trimis acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat cetatea”. (II Împăraţi 6 : 12 – 14)

Eu trebuie să mă lupt cu mine însumi (cu pornirile mele spre rău), de mine trebuie să mă ocup nu de altul !

Ci mă port aspru cu trupul meuşi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat”. (I Corinteni 9 : 27)

Este clar că dacă nu-l ţin eu pe el, mă va ţine el pe mine iar un creştin nici nu vrea să se gândească ce înseamnă ca trupul să-i comande sufletul şi duhul !


[Sursa foto : freebibleimages.org]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :