Despre războiul spiritual III. Elisei : un exemplu al Domnului Isus şi al urmaşilor Lui [Efeseni 6.12, II Împăraţi 6.8-23]

II. Elisei (un exemplu al Domnului Isus şi al urmaşilor Lui)

Elisei (Domnul Isus) :

 1. are dar de cunoştinţă / de descoperire (v. 17),
 2. încurajează (v. 16),
 3. Se roagă Lui Dumnezeu (v. 17 – 18).

1. Are un dar de descoperire (un dar al Duhului Sfânt)

Unul din slujitorii săi a răspuns : „Nimeni, împărate, domnul meu ; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare”. (II Împăraţi 6 : 12)


1.a Prin Duhul Sfânt este urmărit folosul altuia (căruia îi scapă viaţa) !

În I Corinteni 12 : 7 scrie :

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”.

Aceasta înseamnă şi faptul că în viaţă sunt momente în care Duhul Sfânt îţi va arăta ţie exact ce are nevoie alt creştin (credincios).

Prin Elisei, slujitorul lui a fost binecuvântat cu liniştea încrezătoare venită de la Dumnezeu. Altfel ar fi stat tot într-un stres !


2. Încurajează, dă curaj, dă speranţă celui înfricoşat

El a răspuns : „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” (II Împăraţi 6 : 16)

Amintim trei exemple din viaţa Domnului Isus :

 1. Marcu 5 : 36 „Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii : „Nu te teme, crede numai !” Iar în Luca 8 : 50 scrie : „Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntaşului sinagogii : „Nu te teme; crede numai, şi va fi tămăduită.
 2. Luca 5 : 10 „Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon : „Nu te teme ; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”
 3. Luca 12 : 32 „Nu te teme, turmă mică ; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia”.

3. Elisei s-a rugat şi a fost ascultat pe loc

Elisei s-a rugat şi a zis : „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au coborât la Elisei.

El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul : „Loveşte, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire.” Şi Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei”. (II Împăraţi 6 : 17 – 18)


3.1 Isus S-a rugat Tatălui

 1. În Matei 26 : 39 scrie că : „Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”
 2. Matei 26 : 42 „S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta !
 3. Matei 26 : 44 „I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte”.

Dar şi urmaşii Lui au fost ca Domnul Isus … oameni al rugăciunii pe care i-a ascultat Dumnezeu !


3.2 Petru

În Faptele apostolilor 9 : 40 scrie că : „Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat şi s-a rugat ; apoi, s-a întors spre trup şi a zis : „Tabita, scoală-te !” Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor”.


3.3 Pavel

 • Faptele apostolilor 20 : 36 „După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi”.
 • Faptele apostolilor 28 : 8 „Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el şi l-a vindecat”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :