În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, III.1 Cum mă raportez eu la Isus ? [Ioan 7.40-53]

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, III. Cum mă raportez eu la Isus ? [Ioan 7.40-53, 16.33] Pe lângă împotrivirea de care a avut parte în mod făţiş sau mai pe ascuns, Domnul Isus a avut parte şi de oameni care :

  1. L-au apreciat, dar alţii …
  2. L-au judecat greşit, iar unii …
  3. I-au făcut rău (nu s-au limitat doar la a vorbi de rău). Continue reading „În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, III.1 Cum mă raportez eu la Isus ? [Ioan 7.40-53]”

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, II. Împotrivirea [Ioan 5.40-56]

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, II. Împotrivirea [Ioan 16.33, Ioan 740-56]

În cadrul prezentului studiu :

  1. vom defini împotrivirea, amintind apoi
  2. proorocia rostită prin Simeon despre Domnul Isus : „va stârni împotrivire”, iar mai apoi vom observa
  3. împlinirea proorociei despre împotrivirea care s-a manifestat faţă de Domnul Isus.

Continue reading „În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, II. Împotrivirea [Ioan 5.40-56]”

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, I. Eu am biruit [Ioan 7.12, 40, 41]

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, I. Eu am biruit  ! [Ioan 7.12, 40, 41, Ioan 16.33] Despre Domnul Isus s-a spus că :

  1. Este un om bun”. (Ioan 7 : 12)
  2. Acesta este cu adevărat Prorocul”. (Ioan 7 : 40) Ioan 9 : 17 „Iarăşi au întrebat pe orb : „Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este un proroc”, le-a răspuns el”.
  3. Acesta este Hristosul”. (Ioan 7 : 41)

Continue reading „În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, I. Eu am biruit [Ioan 7.12, 40, 41]”

Ceasul Lui. II. Încercările credinţei [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Ceasul Lui. II. Încercările credinţei [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Domnul Isus este cu noi şi la bine şi la rău, iar în spatele oricărui lucru care i se întâmplă unui credincios (într-o anumită lună, zi, oră, secundă) este Dumnezeu.

Prin acel ceva, El ne transformă şi ne face tot mai mult asemenea Lui ! Continue reading „Ceasul Lui. II. Încercările credinţei [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]”

Ceasul Lui. I. Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Ceasul Lui sau Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Domnul Isus este cu noi şi la bine şi la rău, iar în spatele oricărui lucru care i se întâmplă unui credincios (într-o anumită oră / secundă) este Dumnezeu. Prin acel ceva, El ne transformă şi ne face tot mai mult asemenea Lui !

Nişte locuitori din Ierusalim ziceau : „Nu este El Acela pe care caută ei să-L omoare ? Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic ! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul ? Dar noi ştim de unde este Omul acesta ; însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.”

Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga :

Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt ! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis.”

Ei căutau deci să-L prindă ; şi nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul”. (Ioan 7 : 25 – 30) Nu a fost prins pentru că nu era încă ziua şi ora care erau precis stabilite !

Continue reading „Ceasul Lui. I. Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]”

Neputinţele şi bolile, IV. Puterea dobândită din slăbiciune [Evrei 11 : 34]

IV. Puterea dobândită din slăbiciune [Evrei 11 : 34]

În Evrei 11 : 34 (traducerea D. Cornilescu) scrie despre oamenii credincioşi că : „[Prin credinţă] … au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe”.

1. Mai întâi vom observa cum este redat Evrei 11 : 34 în alte traduceri :

New Living Translation :

Slăbiciunea lor a fost transformată în forță. Au devenit puternici în luptă și au pus în fugă armate întregi”.

Continue reading „Neputinţele şi bolile, IV. Puterea dobândită din slăbiciune [Evrei 11 : 34]”

Neputinţele şi bolile, III. Ierarhizarea eronată a priorităţilor [Evrei 7.28]

III. Ierarhizarea eronată a priorităţilor

Evrei 7 : 28 „În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii ; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie”. New Living Translation : „erau limitați de slăbiciunea umană”.

Iosua, fiul lui Ioţadac este un exemplu de mare preot care din cauza ierarhizării eronate a priorităţilor şi-a făcut rău atât lui cât şi poporului evreu Continue reading „Neputinţele şi bolile, III. Ierarhizarea eronată a priorităţilor [Evrei 7.28]”

Neputinţele şi bolile, II. Lipsa cunoaşterii adevărului [Evrei 5.2]

II. Lipsa cunoaşterii adevărului şi a gândirii greşite (Evrei 5 : 2)

În Evrei 5 : 2 scrie despre marele preot că : „El poate fi îngăduitor [gr. metriopathein „suportă cu blândeţe, are compasiune / este blând / este moderat în pasiune”] cu cei neştiutori [gr. agnoousin „ignoranţi” poate avea şi sensul de ignorare voită] şi rătăciţi [gr. planōmenois „induşi în eroare, înşelaţi, făcuţi să rătăcească”], fiindcă şi el este cuprins [gr. perikeitai „a zăcea de jur împrejur, a înconjura, a împiedica”] de slăbiciune [gr. astenian / astheneia „se referă la o afecțiune care-l împiedică pe cineva să se bucure de ceva sau să realizeze ceea ce ar dori să facă” …]”. Continue reading „Neputinţele şi bolile, II. Lipsa cunoaşterii adevărului [Evrei 5.2]”

Neputinţele şi bolile, I. Vindecarea neputinţelor [Isaia 53.4-5, Matei 8.16-17]

Neputinţele şi bolile [Isaia 53.4-5]

Prin Jertfa Domnului Isus credinciosul poate obţine iertarea păcatelor şi vindecarea fizică dar Domnul Isus (asemenea unui mare preot) empatizează şi cu omul care cere ajutorul pentru neputinţele sufletului.

Sufletul poate suferi din cauza lipsei cunoaşterii adevărului şi a unei gândiri greşite dar şi din cauza ierarhizării eronate a priorităţilor.

Dar în Harul Lui, Dumnezeu se poate folosi de-o slăbiciune a mea pentru a mă face puternic în domeniul respectiv. Continue reading „Neputinţele şi bolile, I. Vindecarea neputinţelor [Isaia 53.4-5, Matei 8.16-17]”

Cum îmi trăiesc viaţa ? [Ioan 7.1-9]

Cum îmi trăiesc viaţa ? [Ioan 7.1-9]

Fiecare om are viaţa lui pe acest pământ, iar el o trăieşte într-un anumit mod (care este relaţia mea cu Domnul Isus, despre care eu susţin că este fratele meu ?) iar uneori Domnul Isus trebuie să mă corecteze (deoarece şi eu, exact ca fraţii Lui … poate nu numai o singură dată, ci de mai multe ori ÎL învăţ ce are de făcut). Continue reading „Cum îmi trăiesc viaţa ? [Ioan 7.1-9]”