Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 3. Trăirea iresponsabilă a vieţii de credinţă [Geneza 1.1, 3.1]

II. Trăirea iresponsabilă a vieţii de credinţă

Din Căderea în păcat precum şi din Ispitirea Domnului Isus, putem observa care sunt dorinţele, planurile şi obiectivele celui rău precum şi paşii concreţi pe care-i face pentru îndeplinirea ţelurilor lui de :

 1. degradare a omului,
 2. de trăire iresponsabilă a vieţii lui de credinţă şi
 3. de distrugere a creaţiei Lui Dumnezeu : a omului care trăieşte după voia Lui Dumnezeu.

Şi în cazul creştinilor există aceleaşi plan de distrugere a voii Lui Dumnezeu din viaţa credinciosului şi pentru viaţa credinciosului. Cum ?

Tot prin ispitiri consecvente care sunt îndreptate împotriva creştinului.

Dacă el cedează, din acel moment practic decide să I Se împotrivească Lui Dumnezeu alegând să facă voia celui rău ! Iar planul Lui Dumnezeu pentru viaţa lui nu se mai împlineşte.

Viaţa credinciosului respectiv poate să meargă înainte, să-şi urmeze cursul normal de zi cu zi, dar în realitatea spirituală până el nu se va pocăi, în tot acel interval de timp, el nu-i va fi de folos Lui Dumnezeu !

Voia Lui Dumnezeu constă în a trăi viaţa de credinţă cu responsabilitate

De aceea trebuie să ne amintim constant că într-o zi, fiecare dintre noi va da socoteală pentru modul în care şi-a trăit viaţa. Iar aici ne referim la faptul că uneori am zădărnicit planul Lui Dumnezeu pentru viaţa noastră (Luca 7 : 30) chiar dacă am făcut acest lucru, doar pentru un interval de timp …

Domnul Isus, în Luca 12 : 42 – 48, descrie exact un astfel de mod de viaţă  :

Şi Domnul a zis : „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită ?

Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa ! Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.

Dar

 • dacă robul acela zice în inima lui : „Stăpânul meu zăboveşte să vină” ;
 • dacă va începe
  • să bată pe slugi şi pe slujnice, 
  • să mănânce,
  • să bea şi să se îmbete,

stăpânul robului aceluia

 • va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie
 • şi-l va tăia în bucăţi ;
 • şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.

Robul acela, care

 • a ştiut voia stăpânului său,
 • şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui,
 • va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri.

Cui i s-a dat mult, i se va cere mult ; şi cui i s-a încredinţat mult, ise va cere mai mult”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :