Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 1. Introducere [Geneza 1.1, 3.1]

Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea (inovaţia celui rău)

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. (Geneza 1 : 1) Şi după aceea, ce s-a mai întâmplat ? A urmat pervertirea … În Geneza 3 : 1, scrie că:

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii : „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat : „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?

Introducere

Moise (cel care a scris cartea Geneza) nu a fost un apologet al celui rău, deoarece dacă ar fi fost, ar fi notat şi despre inovaţia celui rău : lumea prin care era (şi încă este) pervertită creaţia Lui Dumnezeu.

Moise a notat faptele, dar imaginea de ansamblu putem să o vedem şi noi atât în Geneza cât şi în realitatea lumii de azi.

Trebuie însă să menţionăm clar că şi acum (cum a fost şi atunci) doar un om care trăieşte cu Dumnezeu mai poate delimita în viaţa de zi cu zi, ce este din Dumnezeu de ceea ce este din cel rău.

Adevărul central

Din Căderea în păcat precum şi din Ispitirea Domnului Isus, putem observa care sunt dorinţele, planurile şi obiectivele celui rău precum şi paşii concreţi pe care-i face pentru îndeplinirea ţelurilor lui :

  1. de degradare a omului,
  2. de trăire iresponsabilă a vieţii lui de credinţă şi
  3. de distrugere a creaţiei Lui Dumnezeu : omul care trăieşte după voia Lui Dumnezeu.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :