Creaţia Lui Dumnezeu şi lumea : inovaţia celui rău 4. Distrugerea creaţiei Lui Dumnezeu [Geneza 1.1, 3.1]

III. Distrugerea creaţiei Lui Dumnezeu

Din Căderea în păcat precum şi din Ispitirea Domnului Isus, putem observa care sunt dorinţele, planurile şi obiectivele celui rău precum şi paşii concreţi pe care-i face pentru îndeplinirea ţelurilor lui de :

1. degradare a omului,
2. de trăire iresponsabilă a vieţii lui de credinţă şi
3. de distrugere a creaţiei Lui Dumnezeu : omul care trăieşte după voia Lui Dumnezeu.


Creştinul (omul care trăieşte după voia Lui Dumnezeu) să fie îndepărtat de Dumnezeu …

Pentru a se abate de la voia Lui Dumnezeu (de la lucrul încredinţat lui) creştinul ţintă este atacat cu diferite tentaţii (prin care peştele este testat la ce momeală trage).

Ispitele sunt în multe feluri şi vin sub forme accidentale, a unor lucruri care pur şi simplu ni se întâmplă, dar (pentru cititorul neavizat) totul pare a fi irelevant, incidental.

Dar în realitate, în lumea spirituală, absolul totul este de fapt foarte bine regizat, conform unui proiect bine stabilit.

Omului poate să i se pară că din întâmplare a privit şi în faţa ochilor i-a apărut exact ceva ce-l predispune la păcat, lucru la care el nu s-ar fi uitat (dacă era după el).

De fapt, totul este foarte bine calculat (I Corinteni 10 : 13), iar dacă creştinul (Eva, David etc.) nu este atent, din acel moment, pornind doar de la o privire, destinul lui poate fi influenţat în rău, ori pentru un timp, ori pentru toată viaţa.

Aşa a fost în cazul Evei căreia viaţa i-a mers din rău în mai rău şi nu ştim câte sute de ani a trăit după căderea în păcat (Geneza 3) şi câte regrete a avut pentru ce-a făcut … chiar şi la distanţă de sute de ani după acel eveniment nefericit (momentul ispitirii), constatând de câte repercursiuni a avut parte în viaţă … pornind de la un scurt dialog, care se poate să nu fi durat nici măcar un minut (dar a fost un minut de neveghere).

Sau ca în cazul lui David (II Samuel 11), care printre altele a semănat şi sabie şi a secerat sabie cât a trăit … o crimă semănată i-a adus un seceriş de crime şi comploturi, totul pornind tot din familia lui. A deschis o uşă prin care a intrat păcatul în viaţa lui şi a avut de plătit cât a trăit acea privire … de la care a pornit totul.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :