Distrugerea prin aparenta purtare de grijă 5. Decizii [Geneza 3.4-6, Isaia 59.5]

Concluzii / decizii

1. Nu primesc gânduri sau mesaje de la cel rău (sunt atent la ce ascult, privesc etc.)
2. Primesc (mă hrănesc cu) Cuvântul Lui Dumnezeu
3. Cuvântul Lui Dumnezeu are o foarte mare putere de transformare asupra sufletului meu

Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” (Geneza 3 : 4 – 5)

A minţit sau a spus adevărul ? Aici se vede cât de alunecos este cel rău precum şi cel care are caracterul demonic. Adam şi Eva nu au murit fizic, dar au murit spiritual … pe Dumnezeu nu L-au mai văzut în viaţa lor. Era ca şi cum nu ar mai fi existat …


Decizii

1. Nu primesc gânduri sau mesaje de la cel rău (sunt atent la ce ascult, privesc etc.)

De fapt minciuna celui rău („Hotărât, că nu veţi muri”) trebuie citită exact invers :

Dacă mănânci din cunoştinţa interzisă ţie sigur vei muri (din punct de vedere spiritual)”.

Este foarte periculos să iei chiar şi din cunoştinţa bună ce creşte prin pomi (oameni) dacă nu ai Viaţa (pe Domnul Isus). De ce ?
Trebuie să ai maturitatea şi capacitatea spirituală pentru a putea deosebi adevărul de minciună chiar şi între cei ce-şi spun credincioşi. În Efeseni 4 : 13 – 14 scrie despre :

starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos ; ca să nu mai fim copii,

  • plutind încoace şi încolo,
  • purtaţi de orice vânt de învăţătură,
    • prin viclenia oamenilor şi
    • prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire …”.

Cunoştinţa bună se ia direct de la Viaţă, de la Dumnezeu. De fapt omul moare dacă consumă chiar şi un cuvânt care iese din gura celui rău. Este o porţie de otravă introdusă într-un aliment de calitate. Cel rău este exact opusul Lui Dumnezeu : Viaţa.

În reclama diavolului, pomul cunoştinţei (singurul pom interzis) era foarte important. De ce ? Şi pentru a induce neascultarea dar principalul lui obiectiv era abaterea atenţiei omului de la pomul vieţii, de la veşnicia petrecută cu Dumnezeu. Pomul cunoştinţei era doar perdeaua de fum.


2. Primesc (mă hrănesc cu) Cuvântul Lui Dumnezeu

Matei 4 : 4

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Cel rău acentuează în special nevoile fizice ale omului, fiind de fapt apologetul distrugerii trupului. Această ţintă este atinsă prin îngrijirea exagerată a trupului, prin îmbuibarea trupului care astfel devine supraponderal, suprasolicitând toate organele trupului omului respectiv, care va funcţiona pe avarie.

Oricât de multă cunoştinţă pentru suflet am consuma, tot nu vom putea astâmpăra curiozitatea (care este ca o groapă fără fund).

În loc de-a consuma cunoştinţă inutilă mai bine mă hrănesc cu viaţă din Dumnezeu, prin citirea şi studierea Cuvântului Lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin ascultarea de EL, prin dărnicie etc.


3. Cuvântul Lui Dumnezeu are o foarte mare putere de transformare asupra sufletului meu

În Isaia 55 : 10 – 11 este scris :

Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod [este ca o sămânţă vie care dacă este primită în inimă mă transformă], ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”.

Plângeri 3 : 37 – 38

Cine a spus, şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului ? Nu iese din gura Celui Preaînalt răul şi binele ?

Puterea de transformare a Cuvântului Lui Dumnezeu este foarte mare. Dar transformarea vieţii se face şi în funcţie de cât Cuvânt acumulez şi de cât timp petrec zilnic cu Dumnezeu !

Iar pentru omul nemântuit, nu putem accentua suficient de mult cât este de important să nu amâne împăcarea cu Dumnezeu : să ia pur şi simplu fructul numit viaţă şi să-l mănânce !

În Faptele Apostolilor 16 : 30 – 31, este notat dialogul dintre un temnicer şi apostolul Pavel care era cu Sila :

Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit ?” Pavel şi Sila i-au răspuns : „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”


STUDII ASEMĂNĂTOARE :