Distrugerea prin aparenta purtare de grijă 2. Oul de şarpe [Geneza 3.4-6, Isaia 59.5]

Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea [deja înţelegeau că Dumnezeu îi ţinea cu mintea încuiată, era bine că le-a venit în ajutor salvatorul].

A luat deci din rodul lui şi a mâncat ; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el”. (Geneza 3 : 4 – 6) Tocmai consumaseră o omletă din ouă de şarpe

Poate tu spui :

Eu dacă eram în locul Evei, nu-l ascultam pe cel rău”.

Oare ?

Chiar eşti în locul Evei, în fiecare zi şi de cele mai multe ori faci exact ce-a făcut ea : te laşi manipulat de cel rău şi dacă nu eşti atent, nici măcar nu observi ispita şi nici faptul că tocmai i-ai făcut pe plac celui rău !


Mai bine ar fi să mă întreb :

De când a ajuns cel rău să-i poarte de grijă cuiva într-un mod dezinteresat ?

De când a devenit diavolul altruist ?

De când este interesat el de binele cuiva plătind mulţi bani pentru aceasta ?


I. Oul de şarpe

Niciodată cel rău (şarpele cel vechi) nu a fost şi nici nu va fi interesat de altul decât de sine însuşi. Când vedem o purtare de grijă prea accentuată pentru binele cuiva (în orice domeniu al vieţii lui) acel cineva fiind însă manipulat să accepte binele respectiv (cu care el de fapt, în sinea lui nu este de acord), când mai mult … este forţată voinţa omului pentru a accepta acel bine, să fim siguri 100 % că acolo este ceva necurat şi să nu ne oprim la ce ni se propune (la oferta de nerefuzat) ci să căutăm mai adânc. Sigur dăm de-un ou de şarpe !

Dacă nu suntem atenţi primim oferta lui. Şi ce facem de fapt ? Exact ce scrie în Isaia 59 : 5

Clocesc ouă de basilic şi ţes pânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moare ; şi, dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă”.


1. Ce este un ou ?

Oul este o :

  • „Celulă rezultată dintr-un ovul fecundat de un spermatozoid și din care se dezvoltă, prin diviziuni repetate, un nou organism”. (DEX, 2009)
  • o „substanță gelatinoasă în mijlocul căreia se află germenul animalului viitor și lichidele destinate a-l nutri câtva timp”. (Șăineanu, ed. VI, 1929)

Simplu spus, oul şarpelui este o bucaţică din viaţa şarpelui, care odată acceptată va reproduce viaţa lui în viaţa celui care îl primeşte. Şi sigur (cel puţin pentru un timp) viaţa acelei persoane nu va mai fi la fel …


2. Cum arată un ou de şarpe ?

Oul de şarpe este „o bucată de lumină”, un gând ce-mi trece prin minte, o vorbă care-mi este adresată personal, ceva ce pare a fi extrem de avantajos pentru mine (o ofertă specială, un chilipir), doar că îmi cere să-mi încalc numai foarte puţin principiile Biblice şi parcă văd că acolo este o tendinţă de manipulare, dar dacă intru în dialog cu ofertantul, persuasiunea respectivă se îndreaptă spre forţarea voinţei mele.

Nu este ca şi cum cineva ar bate uşor la uşa voinţei mele pentru a-i deschide accesul spre centrul personalităţii mele. Este un ciocănit puţin tare, insistent, însoţit de cuvinte care arată interes pentru mine şi parcă ar avea ceva ce mă face să cred că Dumnezeu a ascuns ceva de mine până acum …

3. Exemple de ou de şarpe

„ … ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui”. II Corinteni 2 : 11)
Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă”. (I Petru 1 : 14)


Vom reda câteva exemple (cele mai multe explicite, situaţii de viaţă în care apare numele celui rău). Trebuie însă menţionat faptul că în cele mai multe cazuri, cel rău acţionează folosindu-de de anonimat şi nu are nicio problemă în a participa şi la lucrări spirituale.

A. Ahab şi Iosafat (II Cronici 18 : 1 – 5, 18 – 22) S-a dovedit că doar Mica a spus adevărul, în timp ce toţi ceilalţi (patru sute) consumaseră oul de şarpe şi produseseră viaţa lui într-o mulţime al cărei număr nu-l ştim. Ce consecinţe au fost ? Unde s-a ajuns pornind de la un singur ou de şarpe ?

Au ascultat doi împăraţi (şi implicit două armate), s-au risipit mari resurse financiare (bani aruncaţi), mult timp a fost pierdut, Dumnezeu a fost mâniat, au urmat decese etc.


B. Ispitirea Domnului Isus (Luca 4 : 2 – 3, 6 – 7, 9 – 11)

Domnul Isus :

„ … a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea ; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” …

„Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii ; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” …

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici ; căci este scris : „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”; şi : „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” … ”.


C. Alte două exemple din Noul Testament

1. Iuda Iscarioteanul

Ioan 13 : 2 – 3 scrie : „În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, Isus …”.

2. Anania

În cartea Faptele Apostolilor avem un exemplu care este cumva o inversare a situaţie din Grădina Edenului. Aici ouăle de şarpe sunt puse în cuibul lui Anania, el fiind cel dispus să le primească. Aceasta reiese şi din întrebarea pe care i-a adresat-o apostolul Petru :

Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei ? … Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul” (Faptele Apostolilor 5 : 3, 5)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :