Distrugerea prin aparenta purtare de grijă 4. Efectul distructiv al primirii cu căldură a gândului demonic (al eclozării oului) [Geneza 3.4-6, Isaia 59.5]

III. Efectul distructiv al primirii cu căldură a gândului demonic (al eclozării oului) [Geneza 3.4-6, Isaia 59.5]

Care este efectul acceptării chiar şi a unui singur ou (gând) depus de şarpe (Satan) în inima (cuibul) credinciosului ?

Ce s-a întâmplat cu Iuda, ce-a avut de suferit Domnul Isus, ce s-a ales de grupul ucenicilor, de lucrarea Lui Dumnezeu etc. A fost o distrugere totală şi aşa ar fi rămas dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu prin Învierea Domnului Isus, arătarea Lui, Înălţarea la Cer, Coborârea Duhului Sfânt …

„Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” (Geneza 3 : 4 – 5)

Un om de bună credinţă vrea să I Se supună Lui Dumnezeu, nu să fie ca EL. Aceasta este o blasfemie ! Cum să accept un astfel de gând ?

Doar cochetarea cu o gândire de acest fel arată că Eva (viaţa respectivă) are o problemă. Eva (din Geneza) putea să-l legitimeze, să-l întrebe :

De fapt cine eşti tu ?

Trebuia să-l alunge imediat cu tot cu ofertele lui. Aceasta este atitudinea corectă. Reacţie imediată, toleranţă zero faţă de păcat !

Isaia 14 : 13 – 14

Tu ziceai în inima ta : „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Acesta este gândul produs de Lucifer, acesta este şi oul pus în cuibul Evei : „veţi fi ca Dumnezeu”. Ce implicaţii are o astfel de gândire ? Nu veţi mai avea nevoie de EL dacă vă veţi folosi de această facilitate pe care El a fabricat-o dar nu vă permite accesul la ea (pomul cunoştinţei).

În Faptele Apostolilor 5 : 4, apostolul Petru îi pune lui Anania o întrebare deosebită (era o diagnoză a inimii lui Anania făcută prin Duhul Sfânt):

Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta ? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”

Naşterea (nouă viaţă) s-a produs după ce s-au parcurs câţiva paşi

1. Primul este punerea a ceva (oul / gândul celui rău)

Ioan 13 : 2

În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă …”.

De depunerea oului s-a ocupat diavolul personal, nu un supus al lui …

2. Acceptarea gândului străin şi întreţinerea lui (clocirea / primirea cu căldură)

Iuda putea să nu primească acel gând. Putea să spună :

Eu nu-l predau pe mâna autorităţilor, nu Îi fac rău Domnului meu !

3. Trecerea la fapte (aducerea gândului primit la viaţă)

Dacă este să continuăm metafora şarpelui, aceasta însemna eclozarea oului de şarpe, ivirea noii vieţi …

Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis : „Ce-ai să faci, fă repede.” … ”. (Ioan 13 : 27)

Berean Literal Bible redă acest verset astfel : „Și după bucată, Satan a intrat în el. De aceea Isus i-a spus : „Ce faci tu, fă repede” …”.

Iuda a decis să acţioneze conform gândului / ideii care i-a venit … iar consecinţele sunt cunoscute.

S-a pornit doar de la un gând şi până unde s-a mers / ajuns !?

Ce s-a întâmplat cu Iuda, ce-a avut de suferit Domnul Isus, ce s-a ales de grupul ucenicilor, de lucrarea Lui Dumnezeu etc.

A fost o distrugere totală şi aşa ar fi rămas dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu prin Învierea Domnului Isus, arătarea Lui, Înălţarea la Cer, Coborârea Duhului Sfânt …


STUDII ASEMĂNĂTOARE :