Distrugerea prin aparenta purtare de grijă 3. Şarpele [Geneza 3.4-6, Isaia 59.5]

II. Şarpele. Cel rău (a fost):

1. Înger de lumină (heruvim, făptură vie) Un prototip al celui rău este Laban. Studiind modul lui de comportare vom înţelege mai bine cum îl tratează Satana pe omul care decide să-l asculte. Cât de mare este diferenţa dintre :

  • cum pare a fi şi cum este de fapt (omul cu două feţe),
  • ce promite şi ce dă (ofertă şi realitate),
  • comportarea faţă de un copil şi cea faţă de altul.

Cel rău (este):

2. Tată cu mulţi copii
3. Doar prin Dumnezeu pot scăpa de influenţele celui rău

„Ce consum zi de zi ? Mă alimentez cu viaţă sau cu cunoştinţă ?”


II. Şarpele

Cel rău este numit în Biblie : „balaurul cel mare, şarpele cel vechi, diavolul, Satana, acela care înşeală întreaga lume” … el este un fost înger de lumină care are mulţi copii şi caută să influenţeze în rău întreaga lume, nu doar prin gânduri, cuvinte, idei etc. ci şi prin pofte.

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”. (Apocalipsa 12 : 9)

El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani”. (Apocalipsa 20 : 2)


Cel rău a fost cândva un :

1. Înger de lumină (heruvim, făptură vie)

În Ezechiel 28 : 14 scrie :

Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare”.

În Ezechiel 10 : 15 este notat că :

„ … heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar”.


[În Ezechiel, capitolul 10 sunt descrişi heruvimii care poartă şi denumirea de făpturile vii, studiind acest capitol precum şi Apocalipsa, în special capitolele 4, 5 şi 6 putem înţelege mai bine cine este Satana] …


În II Corinteni 11 : 13 – 15 scrie :

Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor”.

Satana a fost cândva un înger (este un fost „înger de lumină”) dar are caracterul de şarpe, fiind rău, mincinos şi extrem de alunecos, de înşelător …

Un prototip al celui rău este Laban. Studiind modul lui de comportare vom înţelege mai bine cum tratează Satana pe omul care decide să-l asculte.

Cât de mare este diferenţa dintre :

  • cum pare a fi şi cum este de fapt (omul cu două feţe, Geneza 29 : 13 – 15
  • ce promite şi ce dă (ofertă şi realitate, Geneza 29 : 19 – 27)
  • comportarea faţă de un copil şi cea faţă de altul (mumă şi ciumă. A se vedea Geneza 31 : 1, 53).

În al doilea rând cel rău este un :

2. Tată cu mulţi copii

Domnul Isus (care-l cunoştea foarte bine) spunea despre ai lui şi despre el :

Voi aveţi de tată pe diavolul ; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş ; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”. (Ioan 8 : 44)

Cum ? Ei nu-şi cunoşteau tatăl (şarpele) ? Credeau că au ca tată pe altcineva (pe Avraam) ? Chiar atât de bine poate înşela diavolul pe cineva ? Să creadă că el este credincios, că sigur merge spre Cer şi când ajunge la uşa cerului să constate că a ajuns în iad ? Da, aceasta este realitatea !

Da, diavolul exact aşa este, deoarece locul din cer care este destinat diavolului este „focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui !” (Matei 25 : 41)

Acolo ajung şi cei care nu vor să se pocăiască, cei care trăiesc exact aşa cum vor ei şi niciodată nu acceptă Jertfa Domnului Isus (deoarece ei se văd a fi fără păcat) şi nici nu vor să aibă o viaţă de sacrificiu, ci întotdeauna aleg numai să-şi facă pe plac (de obicei în detrimentul altora) …

Nu pot neglija Cuvântul Lui Dumnezeu (Biblia), Duhul Lui Dumnezeu, pe oamenii Lui Dumnezeu (Biserica), tot ce vine din Dumnezeu şi să consider că de fapt că eu sunt bine, merg spre Cer şi totul este în regulă, deşi eu trăiesc după biblia mea, care este o biblie imaginară.


3. Doar prin Dumnezeu pot scăpa de influenţele celui rău

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea [gr. phthoras. Cuvântul phthora înseamnă „distrugere, corupție” şi se referă la „decăderea morală”] care este în lume prin pofte”. (II Petru 1 : 3 – 4)

Iar acest mod de trai (prin pofte) aduce stricăciune !


Concluzie

Cum pot constata care este adevărul, din moment ce minciuna este aşa de subtilă ?

„Ce consum zi de zi ? Mă alimentez cu viaţă sau cu cunoştinţă ?”

Viaţa Divină pătrunde în duh prin citirea Bibliei, prin rugăciune constantă, prin ascultarea de Duhul Sfânt, prin părtăşia absolut necesară cu fraţii de credinţă (iar din acest motiv merg la Biserică) …

În schimb, cunoştinţa alimentează cu informaţii sufletul, mintea şi inima (centrul fiinţei omului unde se iau deciziile).


STUDII ASEMĂNĂTOARE :