Căutarea Lui Dumnezeu [Ezra 8.22]

Ezra spunea :

Îmi era ruşine să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului :

„Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc”. (Ezra 8 : 22)

A căuta înseamnă : „A încerca să găsească pe cineva sau ceva ; a umbla după …”. (Dex)

În Osea (10 : 12) este descrisă căutarea Lui Dumnezeu :

Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou ! Este vremea

  • să căutaţi pe Domnul, ca
  • să vină şi
  • să vă plouă mântuire”.

Căutarea aduce găsirea Lui, a Harului Lui, a trăirii în prezenţa Lui !


Cum să-L caut pe Dumnezeu ?

I. Cu credinţă

Ştiind că :

„ … fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui ! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”. (Evrei 11 : 6)

În Evanghelia după Matei, (capitolul 7 : 8), Domnul Isus a promis că : „ … oricine cere capătă ; cine caută găseşte ; şi celui ce bate i se deschide”.

Iniţiativa este a Lui Dumnezeu, EL pune în om, dorul după EL, care poate să vină prin gândul acesta : „Inima îmi zice din partea Ta : „Caută faţa Mea !” Şi faţa Ta, Doamne, o caut !” (Psalmul 27 : 8)


II. Când să încep căutarea Lui Dumnezeu ?

Aici şi acum ! Prin proorocul Isaia (în capitolul 55 : 6), Dumnezeu a spus :

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi ; chemaţi-L câtă vreme este aproape”.

Noi nu avem din ziua de azi decât ceea ce numim acum, clipa prezentă, de aceea trebuie să folosim secunda pentru a-L chema în viaţa noastră pe Isus … chiar acum !


III. În ce constă această căutare şi care sunt rezultatele căutării Lui Dumnezeu ?

Omul va primi :

  • fericirea. În Psalmul 119 : 2 – 3 este scrisă această promisiune : „Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor, care nu săvârşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui !”.
  • protecţia Divină. „Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este curăţat ; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El”. (II Samuel 22 : 31)
  • bucuria. În cartea I Cronici 16 : 10 găsim scris : „Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt ! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul !

În Biblie avem şi un exemplu de căutare a Lui Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu scrie că :

Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute ; şi, când L-au găsit, I-au zis : „Toţi Te caută”. (Evanghelia după Marcu 1 : 36 – 37)

Mai concret, ce trebuie să fac ? Unde mă găsesc chiar acum, pot să mă plec pe genunchi şi să ÎL rog pe Isus … să vorbesc cu EL exact cum aş vorbi cu cineva la care ţin foarte mult (şi ştiu că şi el ţine la mine).

A ÎL ruga înseamnă a vorbi liber cu EL, chiar dacă nu ÎL văd, cred că EL mă vede, mă aude şi mă ascultă.

Spune-I Lui ce te apasă şi ştie EL ce să facă !


[Editoriale Foaia Creştinului]