Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic III. Intenţia [Isaia 53.9, Luca 12.4]

II. Intenţia

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”. Apocalipsa 12 : 9

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Liderii relogioşi au dorit ca Isus să aibă parte de înjosire şi după moarte, iar pentru aceasta au decis :

 • îngroparea Lui va fi într-o groapă comună (în care urmau să fie aruncaţi toţi cei trei care au fost crucificaţi),
 • mormântul Lui urma să arate realitatea răului, prin asocierea cu cei răi, iar scopul lor era
 • perpetuarea pentru veşnicie a ideii că EL a fost rău iar ei au fost cei buni care au făcut dreptate.

Ce metode foloseşte şarpele (întunericul) pentru a înşela ?

 1. procesul nedrept (procuror / acuzare nedreaptă, martori mincinoşi (Marcu 14 : 55 – 59), judecător drept care dă o sentinţă strâmbă (Marcu 15 : 15, Matei 27 : 24 – 31) ;
 2. presiunea masei de oameni, a democraţiei, manifestările de stradă : Luca 23 : 21 – 24 (în v. 13 sunt notaţi cei care au forţat mâna judecătorului : „preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod”). La ei trebuie să fim atenţi şi noi !
 3. mita (banii murdari). A se vedea :
  • Marcu 14 : 10 – 11 „Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor”.
   Matei 28 : 12, 15 „Aceştia [preoţii cei mai de seamă] s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi baniOstaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :