Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic IV. Realitatea [Isaia 53.9, Luca 12.4]

III. Realitatea

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Dacă Dumnezeu îngăduie, un credincios poate să fie condamnat la moarte pe nedrept şi chiar să fie executat (aşa cum a şi fost cazul Domnului Isus). Dar de acolo mai departe, omul nu mai poate face nimic … Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic IV. Realitatea [Isaia 53.9, Luca 12.4]”

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic III. Intenţia [Isaia 53.9, Luca 12.4]

II. Intenţia

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”. Apocalipsa 12 : 9

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Liderii relogioşi au dorit ca Isus să aibă parte de înjosire şi după moarte, iar pentru aceasta au decis :

 • îngroparea Lui va fi într-o groapă comună (în care urmau să fie aruncaţi toţi cei trei care au fost crucificaţi),
 • mormântul Lui urma să arate realitatea răului, prin asocierea cu cei răi, iar scopul lor era
 • perpetuarea pentru veşnicie a ideii că EL a fost rău iar ei au fost cei buni care au făcut dreptate.

Ce metode foloseşte şarpele (întunericul) pentru a înşela ?

 1. procesul nedrept (procuror / acuzare nedreaptă, martori mincinoşi (Marcu 14 : 55 – 59), judecător drept care dă o sentinţă strâmbă (Marcu 15 : 15, Matei 27 : 24 – 31) ;
 2. presiunea masei de oameni, a democraţiei, manifestările de stradă : Luca 23 : 21 – 24 (în v. 13 sunt notaţi cei care au forţat mâna judecătorului : „preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod”). La ei trebuie să fim atenţi şi noi !
 3. mita (banii murdari). A se vedea :
  • Marcu 14 : 10 – 11 „Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor”.
   Matei 28 : 12, 15 „Aceştia [preoţii cei mai de seamă] s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi baniOstaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa [Isaia 53.9, Luca 12.4]

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa

Şi în Isaia 53 : 9 este arătată înşelarea (orbirea). Aparent, pe dealul Gologotei erau trei criminali condamnaţi la moarte care tocmai ce fuseseră executaţi pe drept, iar versetul 9 surprinde perioada de timp de după deces în care trebuia făcută înmormântarea celor trei în groapa comună … Dar în realitate lucrurile erau mult mai nuanţate.

Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa [Isaia 53.9, Luca 12.4]”

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic I. Introducere [Isaia 53.9, Luca 12.4]

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic

În Isaia 53 : 9 scrie că : „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui”. New International Version „I s-a atribuit un mormânt cu cei răi și cu cei bogați în moartea sa, deși nu făcuse violență și nici nu avea vreo înșelăciune în gura lui”. Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic I. Introducere [Isaia 53.9, Luca 12.4]”