Viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine [Ioan 6.52-59]

Viaţa veşnică [Ioan 6.52-59]

Să observăm trei adevăruri :

 1. ce se înţelege prin expresia : „Trupul Meu” ?
 2. cum poate primi (şi avea) cineva viaţa veşnică ?
 3. viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine.

52 La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau : „Cum poate Omul acesta să ne dea trupul [gr. sarka] Lui să-L mâncăm ?” 53 Isus le-a zis :

„Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.

54 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică ; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.

56 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. 57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.

58 Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit : cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.”

59 Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum”. (Ioan 6 : 52 – 59)

Să observăm trei adevăruri :

 1. ce se înţelege prin expresia : „Trupul Meu” ?
 2. cum poate primi (şi avea) cineva viaţa veşnică ?
 3. viaţa veşnică : se primeşte, se întreţine şi se menţine.

I. Expresia Trupul Meu are trei sensuri :

 1. Corpul Domnului Isus / trupul fizic (Matei 26 : 12 „Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare”.)
 2. Cina Domnului (Matei 26 : 26 „Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine ; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu”.)
  3.Jertfa Domnului Isus (Ioan 6 : 51 „Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”)

II. Pentru a primi (şi avea) viaţa veşnică :

 • omul nemântuit trebuie să accepte Jertfa Domnului Isus de pe cruce, să-L primească pe Domnul Isus în viaţa Lui ca Domn şi Mântuitor (naşterea din nou). Sensul acesta este în Ioan 6 : 52 – 54.
 • omul / la început pruncul (născut din nou) are nevoie de hrană spirituală, de Cuvântul Lui Dumnezeu (citirea Bibliei) : „ … şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul”. (I Petru 2 : 2 – 3) A se vedea şi Ioan 6 : 58 / Pâinea vie (literal „pâinea care trăieşte”).
 • creştinul îşi întreţine viaţa din Dumnezeu mâncând din Cina Domnului (Ioan 6 : 55 – 57)

III. Viaţa veşnică :

 1. se primeşte (a primi înseamnă : „a accepta ceea ce ți se oferă” / DEX 2009),
 2. se întreţine (Şăineanu, 1929 „a da cele necesare pentru mâncare”) şi
 3. se menţine („A păstra ceva (în aceeași stare sau formă în care se afla la un moment dat), a lăsa neschimbat; p. ext. a face să dureze” / DEX 2009).