Trei categorii de ucenici ai Domnului Isus [Ioan 6.60-71]

Trei categorii de ucenici ai Domnului Isus [Ioan 6.60-71]

Oamenii reacţionează faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu, în funcţie de ceea ce sunt cu adevărat, nu în funcţie de ceea ce se prefac a fi sau de ceea ce par a fi.

60 Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis : „Vorbirea aceasta este prea de tot : cine poate s-o sufere ?”

61 Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis : „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire ? 62 Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte ? … 63 Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic ; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. 64 Dar sunt unii din voi care nu cred.”

Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă. 65 Şi a adăugat : „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.” 66 Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.

67 Atunci Isus a zis celor doisprezece : „Voi nu vreţi să vă duceţi ?” 68 „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem ? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 69 Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”

70 Isus le-a răspuns : „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece ? Şi totuşi unul din voi este un drac.” 71 Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul ; căci el avea să-L vândă : el, unul din cei doisprezece”. (Ioan 6 : 60 – 71)


La momentul respectiv, Domnul Isus avea trei categorii de ucenici :

  1. cei mulţi (v. 60, 66),
  2. cei doisprezece (v. 67, 70),
  3. Iuda Iscarioteanul (v. 64, 70 – 71).

Oare nu au auzit toţi aceleaşi cuvinte ?” „Ba da”. „De ce atunci, reacţia lor a fost atât de diferită ?” Oamenii reacţionează în funcţie de ceea ce sunt cu adevărat, nu în funcţie de ceea ce se prefac a fi sau de ceea ce par a fi.

Suntem ca substanţele chimice : unii sunt acizi, dar aparent par a fi apă … dar reacţia lor le arată compoziţia, cine sunt cu adevărat.
Cuvântul Lui Dumnezeu este un etalon … este unitatea de măsură care mă măsoară ea pe mine, nu eu sunt chemat să-i fiu cântar !

Nu le puteţi purta”. Oare nu le-a dat intenţionat cât nu puteau duce, pentru că nu-L credeau cu adevărat, iar Isus ştia ce părere au ei despre EL, aşa că i-a făcut să ia o decizie ? S-a schimbat de atunci ? Nu, şi azi cei falşi pleacă şi nu are rost să ne consumăm din cauza celor care ne părăsesc (indiferent de motivele lor, inima le-o ştie Dunezeu).

În viaţă caut motive să mă îndepărtez de EL, sau chiar sunt sincer şi vreu să mă apropii de Isus ! Isus era acolo, puteau să-L întrebe : „Doamne ce vrei să ne spui ? Vrei, Te rugăm să ne explici ce înţeles au aceste cuvinte ?