Matei 26.1-5 (III), Cunoaşterea umană (tip după) versus cunoaşterea Divină (dinainte)

Ştiţi că după două zile va fi Paştile ; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

1. Cunoaşterea umană este limitată

Omul cunoaşte doar ziua din calendar (când este data unei sărbători, de exemplu), fără a şti şi ce se va întâmpla în acea zi, dar Dumnezeu cunoaşte totul (şi ce se va întâmpla în acea zi). Şi totul rămâne notat, nu numai ce-a făcut Pilat, sau Irod etc., ci şi ceea ce aleg eu să fac : Continue reading „Matei 26.1-5 (III), Cunoaşterea umană (tip după) versus cunoaşterea Divină (dinainte)”

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus

„ … Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

Să fie răstignit este o expresie care este folosită pentru prima dată în acest loc, dar ea apare de încă şapte ori : Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus”

Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (I), Comunicarea

Meditaţii mici pentru oameni mari !

După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi : „Ştiţi că după două zile va fi Paştile ; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !”

Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa ; şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.
Continue reading „Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (I), Comunicarea”