Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (II), Jertfa Domnului Isus

„ … Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2)

Să fie răstignit este o expresie care este folosită pentru prima dată în acest loc, dar ea apare de încă şapte ori :

  • Domnul Isus a spus : „ … Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !” (Matei 26 : 2) Luca redă cuvintele spuse de îngeri femeilor îngrozite, (care erau venite la mormânt, în dimineaţa Învierii) : „ … „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu ? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că : „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.” (Luca 24 : 5 – 7)
  • Matei 27 : 22 „Pilat le-a zis : „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos ?” „Să fie răstignit !”, i-au răspuns cu toţii”.
  • Matei 27 : 23 „Dregătorul a zis : „Dar ce rău a făcut ?” Ei au început să strige şi mai tare : „Să fie răstignit !” Aşa suntem şi noi uneori când ne punem ceva în minte … parcă am fi setaţi pe realizarea acelui lucru, fără a mai gândi dacă este bine ce vrem să facem, sau nu …
  • Matei 27 : 26 „Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba ; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit”. Iar Marcu completează informaţia : „Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit”. (Marcu 15 : 15)
  • Luca 23 : 23 „Dar ei strigau în gura mare şi cereau de zor să fie răstignit. Şi strigătele lor şi ale preoţilor celor mai de seamă au biruit”.
  • Ioan 19 : 16 „Atunci L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească”.

Folosim des cuvântul jertfă, fără a-i cunoaşte însă foarte bine semnificaţia. Jertfa este un :

„1. Dar oferit unei divinități ; ofrandă ; prinos.

2) Renunțare de bună voie la ceva scump în folosul cuiva sau pentru realizarea unui scop ; sacrificiu.

3) fig. Persoană care suferă din cauza unor circumstanțe sau factori neprielnici ; victimă”. (Nodex 2002)

Domnul Isus S-a jertfit de bunăvoie pentru noi, (toţi cei patru evanghelişti arătând acest lucru).