Calendarul uman şi calendarul Divin, Matei 26.1-5 (I), Comunicarea

Meditaţii mici pentru oameni mari !

După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi : „Ştiţi că după două zile va fi Paştile ; şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit !”

Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa ; şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.

Dar ziceau : „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod”. (Matei 26 : 1 – 5)


Dumnezeu spune : „În data de …”, omul spune : „Nu în data de …”. Cine a avut dreptate ?

Trei aspecte ale vieţii umane :

  1. comunicarea,
  2. Jertfa Domnului Isus şi
  3. cunoaşterea umană versus cunoaşterea Divină.

I. Comunicarea

După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi … Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot … şi s-au sfătuit împreună … Dar ziceau”. (Matei 26 : 1, 3, 4, 5)

Există comunicarea :

  • publică (cuvântările rostite de Domnul Isus, versetul 1),
  • personală / privată (cuvintele pe care Domnul le spune unui om sau unui grup, în particular, versetul 2),
  • ascunsă (deciziile rele luate de reprezentanţii religiei, în spatele uşilor închise, nu într-o întâlnire oficială versetul 3).