„Doamne, dacă ai fi fost aici”. (Ioan 11.21) „iată-Te şi acolo”. (Psalmul 139.8)

Învierea lui Lazăr, Ioan 11
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

Aici şi acolo sau Dumnezeu este peste tot (omniprezent)

Unii vor ca Dumnezeu să ajungă repede lângă ei, alţii nu mai ştiu cum să scape de EL, iar ei realizează că nu pot, nu au unde să fugă de EL !

Este bine de ştiut acest adevăr, (mai ales în momentele în care EL pare a fi departe de noi) şi anume că : Dumnezeu este Omniprezent !

Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima”. (Psalmul 145 : 18)

Varianta noutestamentară este aceasta :

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 20)

Din Învierea lui Lazăr, (Ioan 11) putem învăţa că Domnul Isus este :


  • Atotştiutor (Omniştient) : ştie / cunoaşte tot ! (Ioan 11 : 11 – 15)
  • Omniprezent : este peste tot ! (Ioan 11 : 6 – 7, 14 – 16)
  • Atotputernic : poate totul ! (Ioan 11 : 23 – 25, 39 – 45)

Câteva gânduri :

  • Numai dacă Dumnezeu îngăduie un lucru, mi se poate întâmpla ceva neplăcut, nedorit sau neaşteptat, dar (numai prin credinţă) pot oarecum realiza că acel ceva, îmi face bine, fiind spre binele meu, chiar dacă eu nu pot pătrunde cu adevărat înţelesul spiritual al întâmplării respective !
  • Isus nu vine când vreau eu … şi intervine când nu mă mai aştept !
  • Dumnezeu îţi face bine … mai ales atunci când tu crezi că-ţi face rău !
  • Intervenţia Lui este în momentul decis de El şi în modul ales de El !

[Apostolul Pavel scria : „ … ştim că toate lucrurile [gr. panta, literal „toate”, în original nu este folosit şi cuvântul lucrurile] lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8 : 28)
Toate lucrează … şi oamenii ce fac ? Toate se referă la împrejurări, situaţii etc., de care un credincios are parte la un moment dat, (putem să ne gândim la Iosif, sau la Iov) …].

Surorile au trimis la Isus să-I spună : „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.” Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis : „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.” Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era”. (Ioan 11 : 3 – 6)

Atotputernic înseamnă şi că Dumnezeu poate să spună : Nu, unui prieten care – L roagă pentru vindecarea unui bolnav în stadiul terminal ! Este o putere mult mai mare decât cea necesară pentru a-i sări imediat în ajutor !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :