Născocitori (inovatori / inventatori) de rele [Romani 1.30]

Făcătorii de releÎn Romani 1 : 30 este scris despre : „ … bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi … ”.
Omul are două modele de viaţă : Cel Bun sau cel rău !

Poate inventa lucruri prin care să îmbunăţească viaţa semenilor lui, sau să facă lucruri prin care să le înrăutăţească viaţa !

În Proverbe 8 : 12 scrie : „Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri”. Prin Ieremia (cap. 7 : 31), Domnul vorbeşte despre modul opus de viaţă :

Au zidit şi locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca să-şi ardă în foc pe fiii şi fiicele lor : lucru pe care Eu nu-l poruncisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte”.
Între cele două feluri de trăire, nu este nicio legătură.

Definiţii :

 • A născoci înseamnă : 1. A face, a crea ceva (ce nu a mai existat până atunci); 2. A scorni, a plăsmui (lucruri închipuite, neexistente, neadevărate); p. ext. a minţi. (Dex 1998).
 • Un alt sens al cuvântului a născoci, este în Nodex (2002) : 1. A crea în imaginaţie în mod arbitrar; a izvodi; a ticlui; 2. (lucruri neadevărate, inexistente, reprobabile) A crea cu ajutorul imaginaţiei în mod arbitrar; a izvodi; a inventa; a fabrica; a ticlui.
 • Rău, rele, 1. Care face, în mod obişnuit, neplăceri altora.
 • A urzi : 3. Fig. A pune la cale o acţiune (reprobabilă); a unelti, a complota.

În I Samuel 24 : 13 scrie că : „Răul de la cei răi vine, zice vechea zicală”.

Cel rău este numele folosit de către Domnul Isus pentru satan. Care este lucrarea lui ? El este sursa :

 • Încălcării promisiunilor : „Felul vostru de vorbire să fie : „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău” (Matei 5 : 37).
 • Ispitelor : „ … şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin !” (Matei 6 : 13). În Luca 11 : 4, Domnul Isus spunea că trebuie să Îl rugăm pe Dumnezeu: „ … şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator ; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.
 • Amneziei : „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum” (Matei 13 : 19).
 • Răului :
 1. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău” (Ioan 17 : 15).
 2. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău”. (II Tesaloniceni 3 : 3). Vestea bună este că satan poate fi biruit : I Ioan 2 : 13 – 14 „Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău”.
 • Crimelor : „ … nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis ? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite” (I Ioan 3 : 12).
 • Păcatelor : „Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el” (I Ioan 5 : 18).
 • Bolilor şi letargiei : „Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău” (I Ioan 5 : 19).

Exemple de născocitori de rele : Cain, (Geneza 4 : 1 – 8), Ionadab, (II Samuel 13 : 1 – 20), Izabela, (I Împăraţi 21 : 1 – 16) etc. …

Cel mai bun exemplu de bine este Viaţa şi Jertfa Domnului Isus, prin care viaţa noastră nu este doar îmbunătăţită ci este şi înveşnicită ! Slavă Lui !