A Lui Dumnezeu [Tatălui] este Împărăţia, puterea şi slava [Matei 6.13]

Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin !” …”. (Matei 6 : 13) La ce se referă Domnul Isus, în încheierea rugăciunii Tatăl Nostru, atunci când spune despre Dumnezeu că : „a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava … ” ?

Vom aminti doar succint cei trei termeni folosiţi :

  1. împărăţia,
  2. puterea şi
  3. slava.


I. Împărăţia

Căci a Ta este Împărăţia [gr. basileia] şi puterea şi slava în veci. Amin !” (Matei 6 : 13)

Lexicon :

  • gr. basileia : „împărăţia, suveranitatea, autoritatea, conducerea, în special a Lui Dumnezeu, atât în lume cât şi în inimile oamenilor”.
  • basileía (din basileús, „rege”) – regat ; tărâmul în care un rege guvernează suveran”.

II. Puterea

Căci a Ta este Împărăţia şi puterea [gr. dynamis] şi slava în veci. Amin !” (Matei 6 : 13)

Lexicon :

  • gr. dynamis : „Puterea prin capacitatea lui Dumnezeu … este un termen foarte important, folosit de 120 de ori în Noul Testament”.

Primele două versete în care este folosit dynamis sunt Matei 6 : 13 (redat mai sus) şi Matei 7 : 22 unde scrie că :

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne ! N-am prorocit noi în Numele Tău ? N-am scos noi draci în Numele Tău ? Şi n-am făcut noi multe minuni [gr. dynameis] în Numele Tău ?

Ultimele două ocurenţe ale termenului sunt în :

Apocalipsa 18 : 3 „ … pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa [gr. dynameōs „puterea”] desfătării [gr. strēnous „luxului”] ei”.

Apocalipsa 19 : 1 scrie : „După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: „Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea [gr. dynamis]!”

N.I.V. „După aceasta, am auzit ceea ce suna ca vuietul unei mulțimi mari din cer strigând: „Aleluia ! Mântuirea și slava și puterea aparțin Dumnezeului nostru !


III. Slava

Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava [gr. doxa aici sensul este de „măreţie”] în veci. Amin !” (Matei 6 : 13)

Lexicon :

  • dóksa înseamnă literal „ceea ce evocă o bună părere, adică ceva care are o valoare inerentă, intrinsecă”. (J. Thayer)