Oferte de refuzat [Matei 4.8 I Luca 13.1 I Exod 5.9]

Oferte de refuzat

Cine este în spatele lumii ? Cel rău. Pentru a distrage atenţia omului de la Dumnezeu, de la voia Lui şi pentru a-l aduce în sfera lui de influenţă, cel rău vine cu lumea :

 1. lucrurilor,
 2. întâmplărilor,
 3. muncii.


Oferte de refuzat

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii : „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat : „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”

… Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” …”. (Geneza 3 : 1, 4 – 5)

Aproximativ patruzeci şi patru de cuvinte au fost suficiente pentru a devia omul de pe calea Lui Dumnezeu, pe calea lumii (care era invenţia celui rău), oferta degradării omului fiind doar adusă la zi, pentru fiecare generaţie în parte şi fiind personalizată pentru fiecare om.


Îndoiala şi certitudinea au fost elementele folosite de necunoscutul care a intrat în discuţie cu femeia. Ea nu ştia că stătea de vorbă cu tatăl minciunii, dar mie ar trebui să-mi dea de gândir cel care din aceeaşi gură scoate şi apă şi foc (lucrurile care se exclud reciproc).

Îndoiala (faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu) era o minciună şi certitudinea „adevărului” spus de el era tot o minciună.


Despre Eva putem spune că a fost alegerea ei şi în fond ea poate la început nu a ştiut cu cine are de-a face (deşi vom vedea că ar fi putut bănui), dar eu ar trebui să văd cine este în spatele lumii care îmi vine cu tot felul de oferte.

Cine este în spatele lumii ? Cel rău. De ce îmi vine cu oferte de nerefuzat, chiar îmi vrea binele ? Nu, clar scopul lui este să facă rău, iar pentru aceasta distrage atenţia omului de la Dumnezeu, de la voia Lui, de la Cuvântul Lui pentru a-l aduce pe omul care-l ascultă în sfera lui de influenţă.

Ce-a câştigat Eva şi ce a pierdut ? Mai bine spus :

A câştigat ceva ?

Nimic ! Dar a pierdut totul : relaţia bună cu soţul ei, cu Dumnezeu, situaţia materială, libertatea spirituală etc.


Pentru atingerea scopului distrugerii (şi distragerii) omului de la voia Lui Dumnezeu, cel rău vine azi 23 ianuarie 2021 cu lumea :

 1. lucrurilor,
 2. întâmplărilor,
 3. muncii etc.

I. Lucrurile

În Matei 4 : 8 scrie că :

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis … ”.

[Să nu fim însă naivi. Nicio ţară, oricât de prosperă ar fi, nu are numai aur, are şi containere cu gunoaie. Pe acestea cel rău nu le arată, ele nu fac parte din „oferta zilei”, deoarece clientul s-ar putea să realizeze că este în pragul înşelării].

Cel rău a fost gata să-I promită totul … dar nu I-a dat nici măcar o bucată de pâine !? Şi cine ştie la câţi a mers în aceeaşi zi să le vândă şi lor toată lumea.

Şi oare de câte ori o vinde în fiecare zi şi câţi naivi cred că doar ei o deţin, deşi oferta au accepta-o cine ştie câte „mii”, care dacă s-ar fi uitat în Cartea funciară a Pământului ar fi aflat că li se vindea ceva ce ofertantul nu deţinea în proprietatea lui, deoarece Proprietarul este Dumnezeu (Psalmul 24 : 1 „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc !”)

 • Dar tu de câţi ani tot umbli după lucruri şi încă nu ai terminat de strâns destul ?
 • Fiecare ţintă îndeplinită (lucru cumpărat) ţi-a adus vreo satisfacţie interioară care să dureze ani de zile ?

Este evident că nu. Nu lucrurile pot sătura duhul omului.

Ele nu sunt rele în sine, dacă stau „la locul lor”, dar sunt extrem de rele dacă sunt doar momelile din cârligele aflate în undiţa pe care cel rău o foloseşte pentru tine, pentru a te scoate din voia Lui Dumnezeu şi a te aduce sub stăpânirea lui.

Nu fii naiv, el nu merge la pescuit, nu îşi pregăteşte undiţa, acele, momeala şi nu-şi pierde timpul dezinteresat fiind, dorindu-ţi exact ţie tot binele de pe lume, tu fiind exact centrul Universului fără de care lumea nu va mai exista !

El are un scop precis : vrea să-ţi ia sufletul, iar viaţa ta încă de pe acest pământ să fie un iad, iar odată plecat dincolo să vezi că tot ce-a spus că nu există … de fapt există cu adevărat : Dumnezeu, rai, iad …

Ce să faci ? Fă-ţi ordine în priorităţi şi menţine ordinea constant. Începe fiecare zi cu Isus şi termină fiecare zi cu Isus. Ascultă-L pe Cel care îţi vrea binele, pe Domnul Isus.

În Matei 6 : 33 sunt notate aceste cuvinte ale Lui :

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.

Dacă ordinea de pe lista ta este corectă şi dacă o respecţi zi de zi, vei avea şi ce îţi doreşti, dar nu cu preţul îndepărtării de Dumnezeu.


Oare a zis Dumnezeu cu adevărat ?

Da, chiar Dumnezeu Întrupat, Domnul Isus a spus aceste cuvinte şi nu sunt negociabile.

Oricine îţi vine cu alte idei, nu-l accepta nici măcar în gând, nu sta la discuţie cu el. Cel rău foloseşte mult prea multe alifii filosofice, îţi poate veni chiar cu citate ale unor oameni renumiţi etc. (despre care tu nu poţi să ştii dacă nu cumva au ajuns şi ei dincolo în locul de pedeapsă şi acolo fiind, regretă enorm tot ce-au spus şi scris cât trăiau pe acest pământ)…

Doar pare că el nu mai poate de dorul de-a-ţi face binele, exact cum a procedat cu Eva când era doar el cu ea, dar aminteşte-ţi că din momentul în care acolo a fost şi Dumnezeu, cel rău nu a mai îndrăznit să scoată niciun cuvânt ! De ce ? Deoarece erau minciuni.

De aceea stai tot timpul în prezenţa Lui Isus, a Duhului Sfânt, a Lui Dumnezeu, a focului care-l arde şi de care nu îndrăzneşte să se apropie.


II. Întâmplările (curiozităţile, ştirile, noutăţile etc.)

În Luca 13 : 1 scrie că :

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor”.

Era poate una dintre puţinele ocazii în care puteau obţine mântuirea sufletului şi ei îşi pierdeau vremea cu ultimile ştiri.

De ce n-ai face din „ultimele ştiri” chiar ultimele ştiri din care acum ai consumat şi altele să nu mai fie, „în veci” cum spun ardelenii ?! Am devalorizat cuvintele, iar „ultimul” nu este ultimul, nu reprezintă sfârşitul ci este „doar o secvenţă din realitatea cotidiană”.


De ce nu m-aş întreba :

 • „Chiar am nevoie de aceste informaţii ?
 • Chiar îmi fac bine ?
 • Chiar sunt un bebeluş căruia altul decide ce-i dă de mâncare, iar el stă încrezător în părintele (mass-media) despre care doar presupune că îi vrea binele ?!”

Dacă ne-am alimenta cu informaţiile Celui care ne vrea binele, bine ar fi de noi ! Eva după ce-a auzit ultimele ştiri (faptul că nu Dumnezeu îi vrea binele, ci cel rău) a fost nenorocită pe toată viaţa.

Practic după Geneza 4 : 1, în Vechiul Testament nu mai scrie despre ea. Eva nu a mai contat, şi la fel va ajunge omul care-i dă credit celui rău.

Va mai trăi fizic (nu se ştie însă cât) dar din punct de vedere spiritual nu va fi un zero, ci va fi un minus pentru el însuşi, pentru familia lui, pentru societate şi în special pentru Dumnezeu.


III. Munca (doar preocuparea cu activităţi de zi cu zi)

În Exodul 5 : 9 scrie :

Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru şi să nu mai umble după năluci”.

În Matei 14 : 26 scrie :

Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis : „Este o nălucă !” Şi, de frică, au ţipat”.

Care este scopul celui rău ? Omul să fie îndepărtat de domeniul spiritualităţii, iar privirea lui să fie îndreptată spre exterior, să nu aibă timp să se ocupe de lucrurile spirituale şi chiar dacă îşi doreşte să se apropie de Dumnezeu, să fie mult prea obosit pentru a mai putea citi din Biblie, pentru a se ruga etc.

Iar momentul decesului, care este notat în calendarul Lui Dumnezeu (an, lună, zi, minut, secundă), se apropie cu fiecare zi care trece, iar omul ajunge să moară, lasă totul aici şi se trezeşte că este total nepregătit pentru plecare, că nu şi-a făcut nici măcar bagajele şi că că a ajuns la momentul în care trebuie să se prezinte în faţa Lui Dumnezeu şi a Judecăţii Lui.

Iar acolo totul se va petrece nu după cum îşi imaginează omul că va fi, ci exact după cum a decis Dumnezeu şi ne-a şi avertizat în Biblie !


Marcu a notat în capitolul 9 : 43 – 48, cuvintele Domnului Isus, care te avertizează că dacă nu îţi faci ordine în viaţă :

„ … mergi în gheenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge …
să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge … şi
să fii aruncat în focul gheenei, unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge”.


În schimb Domnul Isus ne îndreaptă privirea spre interior, spre suflet ! Prin Amos (4 : 12) Dumnezeu ne-a spus : „ … pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău …!” Făcutul „bagajelor necesare” pentru momentul plecării dincolo, necesită timp, atenţie etc.

Nu se pot face peste noapte, ci ai nevoie de-o viaţă de pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu, cu Cel care îţi decide veşnicia.
Domnul Isus a spus clar : „temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă”. (Matei 10 : 28) sau poate să decidă viaţa, Raiul.

Dumnezeu are toată autoritatea de-a decide destinaţia oricărui om, pentru veşnicie, dar decizia o ia în funcţie de decizia ta de pe pământ. EL o aduce la îndeplinire când tu vei ajunge dincolo, consfinţind pentru veşnicie locul în care tu ai hotărât, (de pe pământ) că vrei să ajungi.

Nu „lua” lucrurile uşor şi nu fii superficial, pentru ca să nu regreţi pentru veşnicie.


În momentul intrării în scurtul dialog cu şarpele, Eva a procedat greşit şi credem că ştia ce face (deoarece cunoştea că pe pământ nu erau decât doi oameni, ea şi soţul ei), mai era Dumnezeu şi ştia că există un al patrulea, duşmanul de care trebuia să se păzească.

Probabil că nu s-a aşteptat la un duşman aşa de prietenos şi de binevoitor … iar acesta este exact atuul pe care se bazează cel rău şi acum !

Din momentul citirii acestor cuvinte, poţi considera că ai fost avertizat, iar ele îţi vor fi de mărturie împotriva ta la Judecată !

Ce să faci ? Luca a notat (în capitolul 18 : 13) cuvintele Domnului Isus care a spus o rugăciune scurtă, la care Dumnezeu ia aminte :

Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul !

În versetul imediat următor (v. 14) scrie :

Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit …”.

O rugăciune făcută din toată inima a rezolvat problema omului ! Doar atât ?

Da ! Să nu-mi spui că este greu ! Prin cuvinte Eva a căzut în păcat şi tot prin cuvinte(-le pocăinţei) îţi reabilitezi relaţia cu Dumnezeu.


Roagă-te acum ! Te rog nu amâna !