Mărturisirea şi mărturia. 1. Introducere [Ioan 5.31-38]

Mărturisirea şi mărturia sau O evaluarea a vieţii [Ioan 5.31-38]

 1. ce înseamnă cuvântul mărturie, apoi
 2. cine a mărturisit despre Domnul Isus (şi ce au spus cei trei martori pentru EL) şi
 3. cum pot verifica ce mărturie am între ceilalţi ?

Scopul final este să-mi fac o evaluare a vieţii mele luând în considerare ce spune Dumnezeu despre (pentru) mine, ce spun înaintaşii în credinţă care mă cunosc şi ce spun faptele mele despre mine.

Doar evaluându-mi viaţa în mod obiectiv pot trage o concluzie în privinţa vieţii (spiritualităţii) mele.

De ce este importantă mărturia pe care o am ? Mărturia mea este de fapt părerea pe care şi-au făcut-o cei din jurul meu despre mine. Dacă este rea, nu vor accepta nici ce le spun eu despre Dumnezeu. Dacă eu trăiesc după voia Lui Dumnezeu voi fi un câştigător de suflete.

Ce fel de mărturie am pentru cei din jurul meu ? Pot constata şi din câţi oameni s-au întors la Domnul prin mine …

Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul care mărturiseşte despre Mine ; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată.

Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om ; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi. Ioan era lumina care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă înveseliţi câtăva vreme la lumina lui.

Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan ; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.

Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa ; şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El”. (Ioan 5 : 31 – 38)


Trei gânduri din acest pasaj Biblic despre mărturie :

I. Ce înseamnă mărturia personală ?

Vom aminti trei domenii :

 1. Mărturia mincinoasă
 2. Martorii mincinoşi
 3. Mărturia adevărată.

II. Cine a mărturisit pentru Domnul Isus ?

 1. Dumnezeu :
  A. Cerul deschis şi coborârea Duhului Sfânt
  B. Moise şi Ilie
  C. Îngerul din Cer

2. Ioan Botezătorul (înaintaşul în credinţă),

 1. Faptele supranaturale pe care le-a făcut.

III. Cum pot verifica ce mărturie am între ceilalţi ?

Ce spune despre / pentru mine :
1. Dumnezeu, ce spun
2. predecesorii mei (înaintaşii) în credinţă care mă cunosc şi ce spun
3. faptele mele despre mine ?


Introducere

De ce este important să ştiu ce efect are viaţa mea asupra celor din jur ? Deoarece există oameni care au părere foarte bună despre ei şi de fapt realitatea este alta. Sunt oameni care au părere foarte slabă despre ei … dar realitatea este opusă.

La diagnoza Divină şi unii şi alţii pot avea parte de-o surpriză (a se vedea Apocalipsa 3 : 17), unde cineva care avea o părere foarte bună despre sine, află că de fapt are probleme spirituale : „şi nu ştii că …”.

O verificare reală mă poate ajuta să corectez domeniile în care sunt deficitar şi să fiu cu adevărat un om prin care Dumnezeu aduce suflete la mântuire.

Analizându-mi viaţa într-un mod obiectiv pot trage concluziile necesare pentru îndreptarea vieţii mele.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :